Brudd i forhandlingene mellom Troms og Finnmark - igjen

Denne gangen er det Troms som bryter forhandlingene.

BRØT FORHANDLINGER: Troms og Finnmark fylkeskommuner brøt i dag forhandlingene igjen. Bildet er tatt ved et tidligere møte.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune hadde i dag sin andre forhandlingsrunde om et nytt storfylke etter at forhandlingene brøt sammen i november. Møtet er avholdt i Vadsø. Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) vil nå be kommunalministeren gripe inn i forhandlingene.

– Vi er svært skuffet over å måtte konstatere at ikke var grunnlag for å få videre fremdrift i forhandlingene om gjennomføring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark Fylkeskommune, sier Ørnebakk i en pressemelding.

Ørnebakk sier at delegasjonen fra Troms gjentatte ganger etterspurte en begrunnelse for hvorfor Vadsø var det best egnete sted som administrativt hovedsete for hele det nye fylket.

– Det fikk vi aldri, utover at det var viktig for Vadsø. Vi mener vi må organisere oss på en best mulig måte for å tjene hele det nye fylket, og vårt forslag har hele tiden vært at Tromsø er det beste alternativet, sier han.

- Det er synd

I formiddag sendte også Finnmark fylkeskommune ut en pressemelding. Fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik har følgende kommentarer etter forhandlingen:

– Vi synes det er synd at Troms forhandlingsutvalg nå går til brudd. Vi er klare for videre forhandling, men forstår at det er vanskelig for Troms sitt forhandlingsutvalg å forhandle når de allerede har stilt ultimatum.

Vassvik sier at Troms brøt forhandlingene før flere sentrale saker ble diskutert, blant annet sammensetning av fellesnemda.

– Vi var forberedt på å la andre vanskeligere tema ligge for om mulig å komme til en enighet der. Dessverre valgt Troms sin forhandlingsdelegasjon å bryte forhandlingene før dette forslaget ble presentert.

Finnmark fylkeskommunes utgangspunkt før forhandlingsmøtet var at man skulle be kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland om et felles møte dersom det ikke ble fremdrift i forhandlingene. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik vil nå ta initiativ overfor Troms fylkeskommune for å få til et slikt møte.


iTromsø kommer tilbake med mer.