Debatt:

«Nå blir vi dessverre nødt til å vente på at politikere i hovedstaden skal bestemme veien videre»

Tromsø er det beste alternativet som administrative hovedsete for hele det nye Troms og Finnmark, skriver fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk.

BRØT FORHANDLINGENE: Delegasjonen fra Troms fylkeskommune, ledet av fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap), trakk seg fra forhandlingene med Finnmark.   Foto: Ronald Johansen/iTromsø og Lars Åke Andersen/Troms Fylkeskommune

nyheter

Torsdag 25. og fredag 26. januar ble det på nytt avholdt forhandlinger mellom delegasjonene fra Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Fredag valgte forhandlingsutvalget fra Troms å bryte forhandlingene. Som fylkesrådsleder i Troms, og leder av forhandlingsutvalget, vil jeg nå be Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å opprette fellesnemnda i tråd med fylkestingsvedtaket fra Troms fra desember.

Vi er svært skuffet over å måtte konstatere at det ikke var grunnlag for å få videre fremdrift i forhandlingene om gjennomføring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner. Forslaget som Troms la på bordet innebar en sikkerhet for alle de ansatte i Harstad, på Finnsnes, i Tromsø og i Vadsø. Troms imøtekom også Finnmarks ønske om en fellesnemnd bestående av begge fylkesting, og vi beveget oss vekk fra vårt opprinnelige ståsted om parlamentarisme som styringsform. Vår modell ga de ansatte i Troms og Finnmark beslutningsmyndighet, karrieremuligheter og ville sørget for at man både beholdt og fortsatt rekrutterte kompetanse i hele den nye organisasjonen.

Delegasjonen fra Troms konstaterer tydelig i løpet av samtalene fredag morgen at det ikke var grunnlag for å fortsette forhandlingene.

Da vi avsluttet forhandlingene torsdags ettermiddag fikk Troms ros fra forhandlingsutvalget til Finnmark for at vi hadde beveget oss mye i forhandlingene. Det var og et ønske fra Finnmark om at Troms skulle komme opp med eksempel på hvordan man skulle sikre ledelse i Vadsø, hvis administrasjonssjefen i det nye fylket skulle sitte i Tromsø. Det leverte vi på gjennom en presentasjon for forhandlingsdelegasjonene fredag morgen. Responsen fra Finnmark var da at man gikk tilbake på at administrasjonssjefen kunne ha hovedsete i Tromsø.

Delegasjonen fra Troms har gjentatte ganger etterspurte en begrunnelse for hvorfor Finnmark fylkeskommune anser Vadsø det best egnede sted som administrativt hovedsete for hele den nye fylkeskommunen.

Det fikk vi aldri noe svar på, utover at det var viktig for Vadsø. Vi fra Troms mener vi må organisere oss på en best mulig måte for å tjene hele den nye fylkeskommunen, og vårt forslag har hele tiden vært at Tromsø er det beste alternativet som administrative hovedsete for hele det nye Troms og Finnmark. Troms har i begge de to møtene i år vært tydelig på at vi kunne forhandle på alt, men at vi la til grunn at Tromsø ble valgt som administrativt hovedsete for den nye organisasjonen. Men hvor det også skal være stor administrativ ledelse i Vadsø.

I nord er vi som regel enige i at vi ikke liker at folk sørfra tar beslutninger over hodet på oss. Nå blir vi dessverre nødt til å vente på at politikere i hovedstaden skal bestemme veien videre. Dette er trist på vegne av innbyggere og næringsliv i hele det nye fylket.