Utreder kunstfakultetet: Kan bli slått sammen med museet

Kunstfakultetet ved UiT kan formelt sett bli slått sammen med Tromsø Museum.

SKAL LEDE: HT-sjef Inger Buresund skal lede utredningen om ny fakultetsstruktur for kunstutdanningen ved UiT. 

nyheter

Det er i hvert fall et av forslagene som vil bli utredet av en arbeidsgruppe ledet av HT-sjef Inger Buresund.

– Det er et veldig spennende oppdrag, men vi har ennå ikke hatt vårt første møte i arbeidsgruppa. Vi har det torsdag denne uka, sier Buresund til iTromsø.

Bakgrunnen for utredningen er at UiT-styret i fjor sommer vedtok å redusere antall fakulteter fra åtte til seks. Da drøftet man to forskjellige løsninger – det andre forslaget var at kunstfakultetet slås sammen med fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Vil utrede nytt fakultet

I november i fjor vedtok imidlertid UiT-styret å lage en ny utredning om fakultetstilhørigheten for kunstutdanningen. Ifølge vedtaket er det ikke aktuelt å la kunstfakultetet å fortsette på egen hånd.

Hovedgrunnen til at man nå ønsker å se på et museums/kunstfakultet-alternativ er planene for et nytt Nordområdemuseum på Mack-tomta. Det vil være nabo til Kunstakademiet – som holder til i det gamle bryggeriet.

I tillegg verserer det planer om å etablere et Musikkens hus der blant andre Nordnorsk Opera og Symfoniorkester er tenkt å husere.

HT-sjef Inger Buresund skal se nærmere på om kuntstfakultetet skal slås sammen med Tromsø Museum.

– Det er flere aspekter ved dette forslaget som vi skal se på – blant annet byaspektet, men også andre ting, sier Buresund.

Til magasinet Khrono sa UiT-direktør Jørgen Fossland at dette alternativet må ses nærmere på.

– Vi mener det er grunn til å se nærmere på hvilke muligheter som kan ligge i dette alternativet, og det var styret enig i, sa han til Khrono.

Utrede fram til i sommer

– I løpet av de neste 5–10 årene vil vi få et gigantisk kulturkvartal midt i sentrum, der UiT absolutt vil være til stede, og dette åpner for spennende muligheter som vi mener det er verdt å utforske nærmere, sa Fossland til Khrono.

Buresund og utvalget skal utrede saken fram til mai når de skal legge fram et forslag til styret. Deretter skal forslaget ut på høring.