Byggesakssjefen avviser søknaden til Olavsvern Group

Får ikke dispensasjon til å bygge ny hall.

mer industriareal: Olavsvern Group har startet planprosessen for utvikling av eiendommene til industriformål. Området som skal få ny vei og større bakareal ligger lenger inn i fjorden, til høyre. Foto: Olavsvern Group 

nyheter

Byggesakssjefen avslår søknaden fra Olavsvern Group om dispensasjon fra plankrav for opparbeiding av bakkeareal for lager. De ønsket å starte arbeidet så raskt som mulig.

Avslaget begrunnes med tiltakets omfang og at det anses som en reguleringssak og ikke dispensasjon.

Olavsvern Group har nylig startet arbeidet med reguleringsplan for å legge til rette for industri- og havnevirksomhet på den tidligere marinebasen Olavsvern.