Nå kan politiet benytte seg av redningsskøytene

En ny beredskapsavtale med Redningsselskapet gir politiet mulighet til å benytte seg av 50 redningsskøyter langs hele norskekysten.

Her fikk en sjark i 2015 slepehjelp fra RS Gideon  Foto: RS Gideon

nyheter

Med denne avtalen utvider Redningsselskapet sitt oppdrag til også omfatte hurtig respons fra politioperativt personell. Avtalen ble signert i går og trer i kraft fra i dag, 1. februar.

– Avtalen vil føre til styrket beredskap og redusert responstid ved politioperative aksjoner. Mobilitet til sjøs er viktig for politiet og jeg er glad for at vi har fått denne avtalen på plass, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i et presseskriv.

Redningsskøytenes førsteprioritet er å levere søk- og redningsberedskap (SAR) koordinert av hovedredningssentralene. Gjennom beredskapsavtalen kan politiet rekvirere redningsskøyter i alle politidistriktene i akutte situasjoner. Ved samtidskonflikt vil SAR-oppdrag normalt ha førsteprioritet.

– Når vi knytter redningsskøytene tettere til politiet styrker vi beredskapsevnen i det norske samfunnet, og vi er svært glad for denne avtalen. Erfaringene fra 22. juli 2011 viser hvor viktig det er med god samhandling mellom ressursene, sier generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind.

 I 2017 utførte Redningsselskapet 76 prosent av alle sjøoppdragene til Hovedredningssentralene.