Her vil TUIL bygge ny skistadion

Nå har TUIL landet på hvor man ønsker å bygge sitt nye skistadion i Tromsdalen – nemlig bak skøytebanen.

SKISTADION: Det er i dette området som TUIL ønsker å etablere sitt nye skistadion. Dagens stadion – sør for TUIL Arena – er ikke mulig å bruke lenger til skiaktiviteter og renn. Ill: Google Maps 

BEFARINGER: Pål Jørgensen, leder i TUIL Ski (til høyre) forteller at man har jobbet lenge med å få et nytt stadion på plass. Man har blant annet sett på det såkalte Pettersen-jordet – men de planene er nå droppet. 

LØYPEKART: Slik mener løypekonstruktør Hermod Bjørkestøl at løypene knyttet til det nye skistadionet kan se ut. 

nyheter

– For å være en seriøs skiklubb så er du avhengig av et stadion slik at du i det minste kan arrangere sone- og kretsløp. Nå håper vi på kommunal velvilje slik at vi får bygget en ny stadion i Tromsdalen, sier Pål Jørgensen, leder i TUIL Ski.

TUIL har manglet et ordentlig skistadion helt siden nyveien forbi TUIL-arena og den nye brua over Tromsdalselva sto ferdig for noen år siden.

Gått ut over aktivitetsnivået

– Det har gått ut over aktivitetene i skiklubben – vi har ikke kunnet arrangere sonerenn på fem år som følge av dette, sier Jørgensen.

Man har klart å arrangere sin andel av de populære onsdagsrennene, men det har holdt hardt.

– De har vært gjennomført med svært midlertidige løsninger, sier Jørgensen.

LES OGSÅ: Slik vil kommunen prioritere penger til idrettshaller og snøkanoner

Jobbet i flere år

I over tre år nå har ledelsen i TUIL ski prøvd å finne en egnet lokalisering av nytt stadion, men det har vært vanskelig.

– Tromsdalen er trang, og det er mange hensyn å ta. Vi har mest jobbet med det såkalte Pettersen-jordet, men det har vi nå droppet, sier Jørgensen.

Grunnen til det er at det ville kreve omregulering av området – samt at det ville by på store problemer å få på plass gode nok adkomst- og parkeringsløsninger.

Derfor har man landet på et allerede ferdigregulert område.

LES OGSÅ: Jubler for anlegg til 115 millioner

Forhåndskonferanse

I forrige uke var ansvarlige for TUIL i møte med kommunen for å presentere de konkrete planene på nytt skistadion.

– Vi håper på å få på plass en avklaring fra kommunens side på om vi kan gå videre med planene, sier skilederen.

I den såkalte forhåndskonferansen med byggesak i kommunen la man fram konkrete tegninger på løypekart, tidtakerbur, samt garasje for tråkkemaskin.

Det er løypeekspert Hermod Bjørkestøl som har tegnet løypene.

– Han sier at området er spennende, og at det er spesielt godt egnet til sprint, sier Jørgensen.

Ferdig regulert til stadion

Området som man ønsker å ta i bruk som skistadion ligger nordøst for skøytebanen, og er i dag svært lite brukt.

– Det er en del utfordringer knytte til området, men vi mener at våre planer helt klart er innenfor reguleringsplanene for området, sier Jørgensen.

Området er regulert til skistadion, men det som eventuelt kan være en nøtt å knekke er at området er såkalt statlig sikret friareal.

Kommunen – som er formell eier av området – har fått økonomisk støtte av Miljødirektoratet til å kjøpe arealene, da stilles det strenge krav til at det ikke skal være noen begrensninger for andres bruk av området.

Ikke til ulempe for noen

– Vi mener at det ikke er noen ulemper for andre ved at vi etablerer et løypenett – snarere tvert om. Det blir lettere tilgjengelig, sier Jørgensen.

Kultur- og idrettssjef Lisa Hoen sier til iTromsø at kommunen neppe vil ha de store innsigelsene mot TUIL søknad.

– Det er et lite anlegg som hovedsakelig retter seg mot barn og unge, samt krets- og sonerenn, sier hun.

Derfor er inngrepene i naturen ikke særlig store. Like fullt er det en del kriterier som må oppfylles.

– Vi må se på hvordan det passer inn i nærområdet, samt hvordan eventuelle sikringer mot ras og annet blir ivaretatt, sier Hoen.

– Men vi ser positivt på planene.