Boligprisene stiger i Tromsø: Den dårlige trenden kan være i ferd med å snu

Boligmarkedet har hatt en god januar, ifølge en fersk rapport fra Eiendom Norge.

BOLIGPRISER: Eiendom Norge offentliggjør mandag boligprisstatistikken for januar.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Boligprisene i Tromsø steg med 2,8 prosent i januar, ifølge en fersk rapport fra Eiendom Norge. Dette ligger omtrent på gjennomsnittet på tre prosent for januar de siste fem årene.

– Januartallene for Tromsø viser en klar bedring sammenliknet med trenden i høst, hvor vi så en tydelig tendens med fall. Nå er vi mer i en normal retning for byen, sier Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer til iTromsø.

– Det ble også solgt mange boliger i Tromsø i starten av året, noe som viser at det er en stor interesse. Det har vært en god måned for byen, legger han til.

Som en av få norske storbyer, er den nominelle prisendringen for Tromsø positiv og opp med 0,6 prosent det siste året. Oslo kommer verst ut med et fall på hele 9,1 prosent.

Dreyer er imidlertid avventende med å spå om et trendskifte er i gang.

– Vi er nødt til å se det an over tid. Det er også lett å bli litt lurt av januartallene, siden de pleier å være ganske sterke, sier han.

Tror markedet er i bedring

Sett under ett har det vært en svært svak inngang på det norske boligmarkedet. Korrigert for sesongvariasjoner har prisene falt med 0,4 prosent.

– Dette er en svak januar, og føyer seg inn i rekken av flere måneder med svak utvikling, sier Dreyer,

Han mener likevel at ting kan være ferd med å snu.

– Det er mange positive indikatorer på at markedet nærmer seg en utflating. Det har vært stor aktivitet i januar og en merkbar økning i antall budgivere i de store byene, sier han.

Ny regnemetode

Fra og med januar bruker Eiendom Norge en helt annen regnemetode for å beregne prisutviklingen.

Direktør Christian Dreyer sier den nye metoden er mer følsom og vil føre til større utslag i både positiv og negativ retning.

Konsekvensene er at endringene kan bli store i forhold til tidligere rapporter fra Eiendom Norge.

For å gi et mer relevant sammenlikningsgrunnlag inkluderer Eiendom Norge-rapporten også tidligere års januartall utregnet med den nye metoden.