ITROMSØ 120 ÅR:

Fra denne beskjedne bygningen i Storgata startet «iTromsø» sin tilværelse

Det er i disse dager 120 år siden at redaktør Gjemsø kunne gi ut den første utgaven fra sine redaksjonslokaler i Storgata 90.
nyheter

Da leide vi av bakemester Torsten Johannesen Haugen som hadde både bakeri og butikk i samme hus.

Det var fra disse lokalene at Erling Steinbo, visstnok Tromsøs «mest særpregede og indflydelsesrike journalist», arbeidet. Han drev avisa sammen med boktrykker Ingebrigt Wold fram til 1911.

I 1912 flyttet avisa til Fredrik Langes gate 5. Også disse kontorene hadde en baker i umiddelbar nærhet. Fra 1917 overtok redaktør Oscar Larsen som innledet et familiedynasti med sine sønner Kjell og Sverre her på bruket.

Her ble avisa værende fram til 1948 da den såkalte Austadbrannen sørget for at avisa ble liggende med brukket rygg i vel ett halvt år.

Da avisa åpnet igjen hadde vi funnet nye lokaler i bakgården til Skippergata 28 hos Brødrene Johannessen. I 1972 flyttet vi videre nordover til Skippergata 41, også det et nybygd kontorbygg.

I 1986 flyttet vi for første gang ut av bygrensa. Denne gang til Lanes, hvor vi altså ble værende – ei «byavis» på «landet» – til vi flyttet til Kaigata 4 i 2016.