Litausk firma siktet for kabotasje i Tromsø

Firmaet som holder til i Vilnius er siktet for ulovlig transport til Norge via Finland. Nå risikerer de å måtte betale 24.000 kroner i bot.
nyheter

Tidlig på morgenen torsdag 22. juni 2017 ble et vogntog med tilhenger stoppet på Hungeren kontrollstasjon i Tromsø av Statens vegvesen for kontroll. Vogntoget er hjemmehørende i Vilnius i Litauen.

Der ble det avdekket at siste internasjonale last inn til Norge kom fra Danmark, og ble levert i Norge 12. juni 2017.

Videre står det i siktelsen at dokumentasjon viser at at sjåføren etter 12. juni 2017 har kjørt tre turer fra Finland til Norge hvor samtlige tilhengere ble lastet i Norge - og levert i Norge.

På kontrolltidspunktet skal vogntoget ha vært på tur til Tromsø for å levere last som ble lastet i Oslo og fraktet via Finland uten endring i last.

Dermed mener politet i Troms at transporten var inne i sin fjerde kabotasjetur.

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme, noe som ikke er tillatt i Norge. I henhold til yrketransportloven kan en utenlandsk transportør kun frakte gods eller personer mellom to steder i Norge dersom det er spesielle grunner for det.

Saken er berammet i Nord-Troms tingrett 2. mai 2018, og den opprinnelige boten lå på 20.000 kroner. Om saken ender i retten vil det bli lagt ned påstand om at boten heves til 24.000 kroner, samt at det i tillegg vil bli krevd saksomkostninger til det offentlige.