UNN-direktøren sier opp sin stilling

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen sier opp sin stilling ved UNN.

Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen annonserte tirsdag at han har sagt opp sin stilling ved UNN etter 11 år.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tor Ingebrigtsen har i en intern epost til de ansatte i dag meddelt at han sier opp sin stilling som UNN-direktør. Ingebrigtsen har vært direktør for sykehuset siden 2007.

- Da jeg tiltrådte i 2007 ble det avtalt en mulighet for å gå over i full stilling som professor ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT etter mer enn fem år i direktørstillingen. Jeg ønsker nå å benytte meg av dette. Jeg har opptjent fire måneder utdanningspermisjon og ønsker å bruke permisjonstiden til å oppdatere meg faglig for å kunne gjenoppta arbeid med forskning og undervisning, skriver han i eposten.

Nye utfordringer

I pressemeldingen skriver Ingebrigtsen at UNN nå står overfor nye utfordringer: «Økningen i antall eldre kombinert med begrenset tilgang på helsearbeidere, medfører behov for kontinuerlig forbedring av logistikk, kvalitet og pasientsikkerhet. Dette krever en ny og langsiktig ledelsesmessig tilnærming.»

- Jeg mener det er riktig å overlate dette oppdraget til en ny direktør, og har derfor bedt styret starte arbeidet med å rekruttere min etterfølger. Det har vært 11 utfordrende, men fantastisk spennende og givende år. Oppdraget da jeg tiltrådte sommeren 2007 var å fullføre sammenslåingen med lokalsykehusene i Narvik og Harstad, organisere UNN i klinikker og skape økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer, skriver han videre.

Seks måneders oppsigelsestid

Ingebrigtsen har seks måneder oppsigelsestid, og opplyser i eposten at han vil stå i jobben i denne perioden så lenge det er ønskelig.