Politiet begjærer ikke videre varetekt – samfunnstopp løslates

Siktelsen mot samfunnstoppen utvides. Det er nå tre fornærmede i sedelighetssaken mot tromsømannen.

LØSLATER: Politiet har besluttet å ikke be om videre varetektsfengsling for samfunnstoppen. Her ser man politiinspektør Elin Norgård Strand og politistasjonsjef Anita Hermandsen under pressekonferansen i tilknytning til saken for fire uker siden. 

nyheter

Mannen har siden onsdag 3. januar sittet varetektsfengslet i Tromsø etter at han ble pågrepet og siktet for å ha utnyttet sin posisjon for å skaffe seg sex.

Torsdag 11. januar utvidet politiet siktelsen mot ham til å ha gjelde utnyttelse av mindreårige i særlig sårbare situasjoner og han ble, etter et fengslingsmøte samme dag, varetektsfengslet i fire nye uker. Rundt klokken 15.00 torsdag ble han løslatt.

- GLEDELIG: Forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen.  Foto: Ronald Johansen

– Det er selvfølgelig gledelig at han nå løslates. Jeg oppfatter min klient som lettet, sier advokat Bjørn Morten Litveit Hansen, som sammen med Ulf E. Hansen, forsvarer mannen.

Ifølge Hansen er samfunnstoppen nå sammen med sin familie.

– Det er noe han har sett frem til lenge, sier han.

– Tre fornærmede

Selv om mannen løslates, utvidet samtidig politiet siktelsen mot ham. Den omfatter nå samme type forhold for ytterligere en fornærmet.

– Det er tre fornærmede i saken, inkludert den fornærmede i den tidligere henlagte saken. Mistanken rundt de tre fornærmede knytter seg til hendelser etter 2010, opplyser politiet i en pressemelding.

Samfunnstoppen ble tidligere torsdag hentet inn til nye avhør hos politiet før løslatelsen på ettermiddagen. Der ble han forelagt informasjon om den siste fornærmede i saken.

– Han avviser kategorisk det som kommer frem der, sier Hansen.

Møtt dem i flyktning- og asylmiljøet

Ifølge politiet mistenker de fortsatt at det kan være flere fornærmede, og at siktede har møtt dem i flyktning- og asylmiljøet og blant ungdom som har bodd på institusjon. Den siktede mannen blir ifølge politiet ilagt kontaktforbud overfor de fornærmede.

– Det er ikke så stor fare for forspillelse av bevis at videre fengsling er påkrevd av hensyn til etterforskningen, sier politiinspektør Elin Norgård Strand.

Politiet har innkalt til pressemøte klokken 13.00 på politihuset. De vil ikke uttale seg mer om saken før den tid.

Skal ha truet asylant

Politiet har hele veien vært svært tilbakeholden med informasjon om saken og de tidligere fengslingskjennelsene er unntatt offentligheten.

Etter det iTromsø erfarer mener politiet at samfunnstoppen i en periode fra januar 2010 og fram til slutten av 2017 skal ha unyttet en meget betrodd stilling til å skaffe seg sex med en ung, enslig asylant. Tromsø-mannen skal blant annet ha gitt inntrykk av at han hadde makt til å skaffe vedkommende opphold, jobb og statsborgerskap og truet med at han kunne frata ham de rettigheter han hadde opparbeidet seg i Norge.

Asylanten skal ha møtt mannen for første gang i 2009 og var ifølge politiet over 16 år da overgrepene skal ha funnet sted. Han bodde tidligere ved et asylmottak for enslige, mindreårige flyktninger i Troms.

Samfunnstoppen nekter straffskyld og stiller seg uforstående til anklagene som rettes mot ham.

17 år tilbake i tid

I tillegg til den unge asylanten og den nye fornærmede i saken, har en annen mann også status som fornærmet. Også han har bakgrunn som asylsøker og skal tidligere ha bodd på et mottak i Tromsø. Mannen hadde også status som fornærmet da politiet i slutten av 2015 ble varslet av en offentlig etat om lignende kriminelle forhold knyttet til Tromsø-mannen. Saken ble i 2016 henlagt på bevisets stilling.

Politiet ble tidlig i etterforskningen av saken gjort kjent med at samfunnstoppen under en reise til Alta på slutten av 90-tallet, skal ha invitert én eller flere unge gutter til sitt hotellrom. Dette ble varslet fra om av en ansatt ved barnevernsinstitusjonen guttene bodde på, men saken ble ikke tatt videre på daværende tidspunkt.

Politiet har opplyst at de nå etterforsker forhold som strekker seg tilbake til rundt år 2000.

Bekymringer rundt mannens roller

iTromsø har tidligere avslørt at Bufetat for fem-seks år siden hadde en dialog med direktoratet om avklaring av samfunnstoppens roller, etter at flere ansatte skal ha reagert på hvordan han opptrådte. Han besøkte enkelte av etatens enheter på uvanlige tidspunkt, utenfor arbeidstid og skal ha krevd å få være alene med enkelte barn.

– Dette er en mann som har uttrykt et engasjement for de svake i samfunnet. Det vil være helt typisk ham å kunne dukke opp i forskjellige uformelle sammenhenger for å høre hvordan situasjonen var, har Ulf E. Hansen tidligere uttalt.

Etter det iTromsø kjenner til skal samme typer bekymring rundt rolleavklaring ha blitt fremmet av en barnevernsleder i en av kommunene i Troms et par år tidligere. Den siktede skal ha hatt usedvanlig tett kontakt med en av beboerne ved en av kommunens institusjoner. Han skal ha besøkt beboeren ofte og gitt ham gaver.

Barnevernsleder sa fra

Barnevernslederen tok opp behovet for rolleavklaring på et fellesmøte for samtlige barnevernsledere i Troms, og senere med Fylkesmannens kontor i Tromsø. Fylkesmannen har så langt ikke bekreftet dette. iTromsø har søkt innsyn i alt av dokumentasjon knyttet til kontakt mellom kontoret og barnevernslederen, men Fylkesmannen oppgir at det ikke finnes sakspapirer på dette og at de derfor ikke kan gi innsyn i dem.

Advokat Bjørn Morten Litveit Hansen opplyser at verken han eller hans klient vil kommentere opplysningene.

En nær venn av samfunnstoppen, som også har flyktningbakgrunn, har tidligere uttalt at mannen umulig kan ha gjort det han er anklaget for. De to traff hverandre på biblioteket, hvor mannen jobbet med å lære seg norsk.

Mannen har ved flere anledninger vært hjemme hos mannen og hans familie, og de har vært på flere hytteturer sammen.

– Jeg oppfattet at han var oppriktig opptatt av hvordan jeg hadde det, viktigheten av å lære språket og det å bli integrert i det norske samfunn. Jeg har hele tiden opplevd hans motivasjon for å hjelpe meg som personlig ektefølt, sa han til TV2.