Fersk undersøkelse: Slik er folkets dom over den nye leddbussen

Troms fylkestrafikk har spurt passasjerer om hva de synes om den nye leddbussen som testes ut langs Stakkevollvegen.

FORNØYDE: Passasjerer melder om god komfort og god opplevd sikkerhet på leddbussen som testes ut i disse dager. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Resultatet av undersøkelsen med 120 passasjerer på den 19 meter lange bussen er nå klar.

Fylkestrafikken stilte to spørsmål:

1. Hvor behagelig er reisen med leddbuss?

2. Hvordan oppleves sikkerheten når du reiser med leddbuss?Slik skal de få stopp på bruken av falske bussbilletter

Den siste tiden har det blitt avslørt flere tilfeller av dokumentforfalskning i kollektivtrafikken i Troms.


Behagelig tilbakemelding

54,5 prosent av de spurte mente at det var like behagelig å reise med leddbussen som å reise med vanlig rutebuss. Hele 41,3 synes at det var mer behagelig, mens 4,1 prosent mente at det var mindre behagelig enn vanlig buss.

– De spurte mente at bussen var mer behagelig fordi den er større og har bedre plass. Det er dermed enklere å finne ledige seter, sier Kurt Bones, daglig leder i Troms fylkestrafikk.

Bussen er også noe lavere enn andre busser i Tromsø, noe som gjør på- og avstigning enklere, spesielt med barnevogn. Noen passasjerer mente at bussjåføren kjørte roligere med leddbuss, dermed økte komforten. Ifølge rapporten ble ddet nevnt at flere sjåfører kjørte «usedvanlig myktog forsiktig».


Over 9 millioner passasjerreiser med buss i 2017

Antall reisende med buss øker, og i 2017 passerte Tromsø for første gang 9 millioner passasjerreiser på ett år.


De som var mindre fornøyde med komforten, beskrev setene som harde, det var uvant å kjøre leddbuss, samt at én passasjer var bekymret for sjåførens ve og vel.


Føles sikker

Passasjerene mener stort sett at sikkerheten på leddbussen er like god som på vanlige rutebusser. 71,9 prosent av de spurte mener at sikkerheten er like god, mens 14,9 prosent mener den er bedre enn vanlige busser. 13,2 prosent synes sikkerheten virker dårligere.

De positive utslagene settes i sammenheng med bedre plass, bører og at alt var på ett nivå som gjør det enklere å evakuere bussen. Det ble også uttrykt at sjåføren var mer forsiktig med leddbussen. Den skal også ha oppført seg bedre i rundkjøringer enn vanlige busser.

De fleste negative tilbakemeldingene gikk på at leddbussen mangler setebelter. Det er også større flate å falle på om uhellet er ute.


Her tester de den 19 meter lange leddbussen

Allerede på onsdag vil den settes inn i vanlig trafikk.


Fornøyd trafikksjef

Fylkestrafikksjef Kurt Bones ser positivt på de gode tilbakemeldingene, men minner om at leddbussen ennå ikke er satt på de store prøvelsene.

– Vi ønsker å teste dem på skikkelig vinterføre. Denne vinteren har ikke bydd på store utfordringer. Leddbussen blir beholdt i trafikk til vi får et skikkelig snøvær. Vi vurderer å gjøre en ny brukerundersøkelse da, sier Bones.

Driftssjef i Nobina, Magnar Nilssen, mener selskapets leddbuss er velutprøvd rent teknisk.

– Det er av samme type buss som vi kjører med på Østlandet. Driftssikkerheten er god. Nå er vi i ferd med å finne ut hvordan den takler veiene i Vinter-Tromsø, sier Nilssen.