Fylkesmegling bak lukkede dører foregikk til klokka halv tre i natt

Bak lukkede dører på Gardermoen forhandles det om Troms og Finnmarks fylkeskommunes fremtid.

Forhandlinger: Her er partene i forhandlinger på fylkeshuset i Troms i november. Meglingen foregår derimot på nøytral grunn, på Gardermoen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Etter flere mislykkede forhandlinger mellom Troms og Finnmark fylkeskommune om sammenslåing, sitter de nå i meglinger, med tidligere justisminister Knut Storberget som leder meglingene.

Til langt på natt

OPTIMIST: Politisk rådgiver for fylkesrådet i Troms, August Hansen, har tro på at partene kan komme til enighet. Foto: Troms fylkeskommune 

Meglingene foregår på Park Inn Radisson flyplasshotell, og ingen av partene som sitter rundt forhandlingsbordet er tilgjengelig for kommentar.

– Det har vært forhandlinger siden kl. 20.00 i går, til halv tre i natt. Så begynte det på halv ni i dag, og man tar sikte på å være ferdig i fire-fem tiden i ettermiddag, sier politisk rådgiver for fylkesrådet i Troms, August Hansen. Han er i Oslo, og har vært i kontakt med fylkesrådsleder fra Troms, Willy Ørnebakk, men Hansen deltar ikke i meglingene.

Mindre delegasjoner

Forhandlingen foregår på den måten at man har fellesmøter med tre fra hver delegasjon, og med Knut Storberget som megler.

Hver delegasjon består av to personer fra forhandlingsutvalget til partene, samt den administrative lederen i hver av fylkeskommunene.

Fra Troms er det fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap), fylkesråd Ivar Prestbakmo (Sp) og stabssjef Stein Ovesen som møter.

Fra Finnmark er det fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap), fylkestingsrepresentant Lise Svenning (H) og fylkesrådmann Øystein Ruud.

– Spennende

Hansen er optimistisk for utfallet av meglingen.

– Sånn jeg forstår det er det god stemning mellom partene, og alle er tydelig på at de ønsker å finne en løsning. Ingen ønsker at andre skal ta beslutninger på vegne av seg, så det blir spennende å se hvor langt man er villig til å strekke seg.

– Forhandlingene foregår slik at man både tar forslag i fellesskap, og at partene sparrer på egen hånd med Storberget. Tanken ved at møtet er lukket og at man ikke har løpende dialog med media er at man kan komme med forslag uten å være bundet til dem, og at det blir mer fritt enn store åpne forhandlingsmøter.

Det er ennå ikke avklart om det er behov for flere meglingsmøter, sier Hansen.

Han håper at partene er nærmere en enighet når dagen er omme.

– Jeg har et håp om at man blir enig om noe i dag, om ikke fullstendig enighet, sier den politiske rådgiveren.

Stortinget har vedtatt en regionreform, som innebærer at flere fylkeskommuner må slå seg sammen, blant annet Troms og Finnmark. Troms fylkeskommune har vært positiv til sammenslåingen, mens Finnmark ikke har ønsket sammenslåingen. Stortinget har likevel gjort vedtaket, og organisasjonene blir slått sammen fra 1. januar 2020. Forhandlingene mellom Troms og Finnmark handler om vilkårene for sammenslåingen. Så langt har partene ikke kommet til enighet. Nylig utpekte kommunalminister Monica Mæland, Knut Storberget til å lede meglingen mellom de to fylkene.