Avviser naboklager på Storgata-prosjekt

Naboenes klage på byggeprosjektet i Storgata 164–168 havner nå hos fylkesmannen for endelig avgjørelse.

OMSTRIDT: Totalrenoverings byggeprosjekt i Storgata 164–168 lå i «møllpose» i halvannet år som følge av uenigheter om reguleringsplaner og dispensasjoner fra Sentrumsplanen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I hvert fall om politikerne i kommunestyret følger anbefalingen fra administrasjonen i onsdagens møte.

I saksfremlegget mener administrasjonssjefen at naboenes klage på byggeprosjektet avvises.

iTromsø har skrevet en rekke ganger om konflikten mellom utbygger Totalrenovering og naboene.

Omfattende naboklager

Naboene har protestert mot det de mener er et for omfattende prosjekt, og at de planlagte lavblokkene og eneboligene betyr en for stor inngripen i nabolaget.

Blant annet har de klaget på at det blir for få utearealer, et for stort byggevolum nært tomtegrenser og at nybyggene bryter med områdets verneverdige status.

Det blir andre gang fylkesmannen har saken til behandling.

BAKGÅRDSBYGG: Det er først og fremst disse tre byggene i bakgården mellom Storgata og Rektor Steens gate som har vært omstridt. Ill: Totalrenovering 

Andre runde hos fylkesmannen

Kommunen har sagt ja til Totalrenoverings planer én gang tidligere, og også da ble saken klaget inn til fylkesmannen.

Den gang mente fylkesmannen at det var gitt for store dispensasjoner fra bestemmelsene i Sentrumsplanen, og at Totalrenovering var nødt til å fremme en ny reguleringsplan for området.

Dette førte i sin tur til stans i byggingen – og fra sommeren 2016 har bygningene ligget i «møllpose».

Bes om å avvise klagene

Høsten 2017 ble det fremmet ny reguleringsplan, og også denne planen ble godkjent av kommunen i første runde.

Totalrenovering har derfor tatt opp igjen bygningsarbeidet etter halvannet års opphold.

Men også denne gangen protesterte naboene på samme grunnlag – og det er disse klagene som nå skal til politisk behandling.

I innstillingen til vedtak mener dog administrasjonen at politikerne skal se bort fra klagene – og at det ikke skal bli fattet oppsettende vedtak om byggestans mens saken behandles av fylkesmannen.