Disse frivillige organisasjonene får støtte fra kommunen

Kommunen har innvilget støtte til ytterligere tre frivillige organisasjoner.

TILSKUDD: Jusshjelpa Nord-Norge er en av organisasjonene som får tilskudd fra kommunen. Foto: Mia Degerstrøm 

nyheter

Pengene er innvilget av kommunestyret for årsbudsjettet 2018 og økonomiplan 2018–2020.

  • Jusshjelpa Nord-Norge får 126.000 kroner i tilskudd.
  • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Troms (SMISO) får 555.000 kroner.
  • Selvhjelpsstiftelsen får tilskudd på 326.000 kroner.

Ni andre frivillige organisasjoner har også fått tilskudd fra kommunen.