Formannskapet: Kuttene i pleie- og omsorgssektoren utsettes

Behandlingen av de planlagte kuttene på 200 millioner kroner i pleie- og omsorgssektoren kan bli skjøvet til i april.

UTSATT: Kuttlisten på 200 millioner kroner som ble fremmet i formannskapet, ble vedtatt utsatt med fem mot fire stemmer. Foto: Christer Pedersen 

VIL HA TID: SVs Gunhild Johansen mente at kuttforslagene var for drastiske. – Vi har ikke utredet konsekvensene godt nok, sier hun. Foto: Christer Pedersen 

FORSLAGSSTILLERE: Avdelingsdirektør for pleie og omsorg, Trond Brattland, og administrasjonssjef Britt Elin Steinveg fikk ikke støtte for sine kuttforslag innenfor pleie- og omsorgssektoren. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Tirsdag skulle politikerne i formannskapet behandle administrasjonens forslag til kutt på 200 millioner kroner.

Det ble med ambisjonen – for i forkant av møtet hadde posisjonen blitt enige om ikke å realitetsbehandle kuttlista.

– Vi undervurderte konsekvensene av vedtaket. Vi risikerer å ramme befolkningen for hardt, sier SVs Gunhild Johansen.

– Må ta oss tid

Ifølge henne har signalene fra brukerrepresentanter og ansatte vært så sterke at hun mener at kommunen må ta en pust i bakken før et endelig vedtak.

– Selv om jeg skjønner at vi får dårlig tid til å få effekt av vedtakene, mener jeg at vi må ta oss tid, sier hun.

Johansen fikk derfor med seg Rødt og Arbeiderpartiet på en utsettelse av behandlingen. Hun så det som hensiktsmessig å sikte mot marsmøtet i kommunestyret.

Vil behandle i sammenheng

– Vi skal behandle ytterligere to saker da som kan ses i sammenheng med dette – en sak om organisering av sektoren, samt en sak om tildelingskontoret, sier Johansen.

Det vil imidlertid ikke være mulig å få opp saken i mars.

– Det har vi ikke mulighet til. Om vi skal kunne behandle saken i marsmøtet, må den være ferdig utredet torsdag i denne uken, og det har vi ikke sjanse til, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

Det blir derfor behandling av kuttforslagene tidligst i april.

Posisjonens utsettelsesforslag fikk opposisjonen til bokstavelig talt å se rødt.

– Dette er politisk beslutningsvegring. Det vil være seigpining av et vedtak som vi uansett vil være nødt til å fatte, sa Høyres Anna Amdal Fyhn.

Uenig

Hun mener at administrasjonssjefen blir bastet og bundet på hender og føtter når politikerne ikke vil la henne gjennomføre tiltak for å få ned merforbruket i sektoren.

– Vi må gi administrasjonssjefen de redskapene hun trenger for å kunne gi oss de resultatene vi har bedt om, sier Fyhn.

Venstres Jonas Stein fulgte opp.

– Det blir tydeligere og tydeligere at posisjonen ikke ønsker å gi administrasjonen de nødvendige verktøyene for å kunne drifte i balanse, sier han.

Må forholde seg til budsjett

Administrasjonssjefen sier at hun uansett utsettelsesvedtaket i formannskapet må forholde seg til vedtatte budsjettrammer.

I budsjettvedtaket fra desember – som er juridisk bindende – har politikerne vedtatt at sektoren skal driftes i balanse.

Ferske prognoser for sektoren viser dog til merforbruk.

– Administrasjonssjefen har ikke fullmakt til å gå utover bevilget ramme og må inntil rammen eventuelt blir justert, gjennomføre de tiltak som er nødvendig for å drifte i balanse, sier Steinveg til iTromsø.

Hun kan heller ikke hente penger fra andre deler av kommunen.

– Kommunestyret har vedtatt rammer som de ulike ansvarsområdene skal drifte innenfor. Inntil annet er vedtatt, må vi jobbe innenfor de rammebetingelsene.

Må drifte i balanse

– I klartekst betyr det at så lenge ikke budsjettrammene justeres, så må vi forholde oss til bevilget ramme og drifte innenfor den, sier Steinveg.

Ordfører Kristin Røymo stemte for utsettelse, men sier at den økonomiske situasjonen er prekær i pleie- og omsorgssektoren.

– Vi må få ned kostnadene i sektoren – vi bruker 40 prosent mer enn sammenlignbare kommuner, men vi må være kloke, sier hun.

Derfor mener også hun at man trenger mer tid for å utrede konsekvenser – ellers risikerer man å ramme det man ønsker å oppnå av innsparingseffekter.