Hun blir ny komitéleder for byutvikling

Arbeiderpartiets Tone Marie Myklevoll blir ny leder for bytutvikling-, miljø- og transportkomiteen.

Tone Marie Myklevoll.  Foto: Marius Hansen

nyheter

Det melder Tromsø Arbeiderparti på Facebook.

Hun overtar for Brage Larsen Sollund, som gir seg som heltidspolitiker og går over til stillingen som regionsjef for Kreftforningen i Nord-Norge.

Myklevoll er også valgt til ny nestleder i kommunestyregruppa til Tromsø Arbeiderparti.

Dette medfører også følgende omrokkering:

  • Tone Marie Myklevoll velges inn i byutviklings-, miljø- og transportskomiteen istedet for Elisabeth Steen.
  • Ragni Løkholm Ramberg velges inn i kultur-, idrett- og friluftskomiteens istedet for Tone Marie Myklevoll.
  • Elisabeth Steen velges inn i helse- og velferdskomiteen istedet for Ragni Løkholm Ramberg.

Valgene skjer formelt i kommunestyret i morgen (onsdag 21. februar).