Politiet vurderer etterforskning av vindmøllepark-utbyggerne

Torsdag i forrige uke anmeldte Naturvernforbundet selskapene bak vindmølleparken på Sør-Kvaløya. Nå vurderer politiet om de vil åpne etterforskning mot utbyggerne.

VURDERER: Seksjonsleder for etterforskning i Troms politidistrikt, Ståle Luther, forteller at økonomi- og miljøavsnittet vurderer anmeldelsen mot utbyggerne på Kvitfjell og Raudfjell. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Leder for etterforskningsseksjonen i Troms politidistrikt, Ståle Luther, bekrefter overfor iTromsø at politiet har mottatt anmeldelsen og at den er videresendt til behandling i seksjonens økonomi- og miljøavsnitt.

– Det er ennå såpass ferskt at vi ikke har rukket å gjøre noe særlig med den. Avsnittet vil imidlertid foreta en løpende vurdering av hvorvidt det skal åpnes etterforskning og i så fall hvilke etterforskningsskritt som skal gjennomføres, sier han.

Erkjenner flere forhold

Det er selskapene Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS – som begge eies av det tyske selskapet Prime Capital AG – som står bak vindmølleparken, mens entreprenørselskapet Risa håndterer arbeidet.

I anmeldelsen viser Naturvernforbundet til at NVE i en tilsynsrapport avdekket flere kritikkverdige forhold knyttet til utbyggingen.

Blant annet skal det være gjennomført anleggsarbeid uten nødvendige tillatelser og det skal være dumpet masser på islagt vann som ligger i nedbørsfeltet til drikkevannskilder. Det fremgår i tillegg i rapporten at Mattilsynet er bekymret for partikkelforurensning ved anleggsområdet etter befaring 31. januar i år.

Daglig leder i Tromsø Vind og Raudfjell Vind, Stephan Klepsland, har overfor iTromsø medgitt at masse ved et uhell havnet på islagt vann og at det ble laget snuplasser langs veistrekninger hvor selskapene ennå ikke hadde tillatelse til å utføre arbeid. Tillatelse ble imidlertid gitt i ettertid.

Naturvernforbundet mener likevel at selskapene har brutt loven.

– Må foreligge mistanke

Politiadvokat Trude Kvanli har det påtalemessige ansvaret for saken. Hun forteller at avsnittet ennå ikke har vurdert anmeldelsen.

– Hva skal til for at det åpnes etterforskning?

– I utgangspunktet må det foreligge mistanke om straffbare forhold.

Når det vil foreligge en avgjørelse, kan ikke Kvanli svare på.

– Vi har for tiden mange saker og er presset på ressurser. Vi vil se nærmere på saken så snart vi får mulighet, forklarer hun.

– Hvordan prioriterer dere saken?

– Det er vanskelig å si noe om hvordan den prioriteres. Det er mange hensyn å ta.

Luther understreker imidlertid at politiet nok ikke vil vente lenge med å ta stilling i saken.

Presisering: iTromsø spurte Kvanli om hvordan det at selskapsledelsen erkjenner forhold som bryter med norsk miljølovgivning påvirker deres vurdering av anmeldelsen.

Stephan Klepsland har vært i kontakt med iTromsø tirsdag kveld. Han mener at massen som havnet på isen ikke bryter med miljølovgivningen, og at det ikke er grunnlag for å fastslå at selskapet har brutt norsk lov, selv om Naturvernforbundet mener det. Spørsmålet er fjernet fra teksten.