Samfunnstoppens forsvarer: – Han prøver å leve et mest mulig normalt liv

Den sedelighetssiktede tromsømannen ble løslatt for to uker siden.

STILLE: Samfunnstoppens forsvarer, Ulf E. Hansen, sier til iTromsø at det virker stille i saken mot hans klient. Her er Hansen fotografert under det siste fengslingsmøtet i saken. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Advokat Ulf E. Hansen, som sammen med advokat Bjørn Morten Litveit forsvarer mannen, forteller at de har fortløpende kontakt med ham og at de senest hadde et møte med ham mandag denne uken.

– Han har det etter forholdene bra og prøver å leve et mest mulig normalt liv, sier Hansen.

Ønsker supplerende avhør

Samfunnstoppen ble pågrepet i begynnelsen av januar og siktet for å ha utnyttet sin posisjon for å skaffe seg sex. Etter hvert ble siktelsen utvidet til å omfatte utnyttelse av mindreårige i særlig sårbare situasjoner.

Det er så langt tre fornærmede i saken, alle menn med bakgrunn som flyktninger i Norge.

Mannen nekter straffskyld og stiller seg uforstående til beskyldningene som er rettet mot ham.

– Vi setter spørsmålstegn ved substansen i de påstandene, sier Hansen.

Mannen har ikke vært inne til nye avhør siden løslatelsen 8. februar, men politiet har uttrykt at de ønsker ham inn til nye, supplerende avhør. Dato er imidlertid ikke fastsatt ennå.

Har avklausulert dokumentasjon

Politiet har siden løslatelsen avklausulert alle dokumentene i saken slik at mannens forsvarere kan diskutere innholdet i dem fritt med den siktede mannen.

– Jeg ser ingen grunn til å holde noe særlig tilbake nå, ut fra det jeg er orientert om i saken, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen.

Grunnen til at politiet innledningsvis holdt kortene tett til brystet, er at dokumentene inneholder detaljer fra blant annet avhør av vitner og fornærmede.

– I startfasen av etterforskningen ønsket vi ikke at den siktede skulle være kjent med alt av informasjon før vi innhentet fri forklaring fra ham. Etter hvert har han i avhør blitt konfrontert med opplysningene, og da er det ingen grunn til å klausulere det videre, forklarer politistasjonssjefen.

Ingen nye momenter

At politiet har avklausulert alt av dokumentasjon og at det ikke er gjennomført nye avhør av mannen, tyder på at det ikke er fremkommet nye, vesentlige momenter i saken siden løslatelsen for to uker siden.

– Vi jobber videre med den, men jeg kan ikke si at det har skjedd noe spesielt siden løslatelsen. Vi arbeider med å sjekke ut og kvalitetssikre informasjon, sier Hermandsen.