Millionstøtte til Tromsø-museer

Fylkeskommunen har delt ut driftsstøtte for 2018 – og to tromsømuseer får til sammen 2,3 millioner kroner.

POLARMUSEET: Polarmuseet ved Skansen får cirka én million kroner i driftsstøtte fra fylket. 

nyheter

Det er henholdsvis Polarmuseet ved Skansen og Perspektivet Museum i Storgata som får fylkeskommunal driftsstøtte.

Polarmuseet får 1,03 millioner kroner i driftsstøtte, og Perspektivet Museum får 1,22 millioner kroner.

Totalt deler fylket ut 12,4 millioner kroner til museer i Troms – en liten økning på cirka 300.000 kroner sammenlignet med i fjor.

– Museene er viktige kulturbærere både lokalt og i nasjonal sammenheng, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen i en pressemelding.

Museumsfinansiering er noe staten, kommunene og fylkeskommunene spleiser på. I de nasjonale retningslinjene legges det opp til at staten står for 60 prosent av støtten, mens de øvrige to aktørene deler på resten.

Størst støttebeløp får Sør-Troms Museum i Harstad som mottar 4,6 millioner kroner fra fylkeskommunen.