Tromsø berget veksten for hele Troms fylke

Tromsø vokste med 1.097 innbyggere i fjor. Det førte til at Troms fylke vokste med 867.

VOKSER: Tromsø er en av tre kommuner i Troms som økte sitt folketall i fjor. Nå bor det 75.638 personer i Ishavsbyen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Tromsø hadde til sammen 75.638 innbyggere nyttårsaften i fjor. Det var en økning fra året før med 1.097 personer - eller 1,47 prosent.

Det viser tall fra Fylkesmannen i Troms som har laget en sammenstilling over befolkningsutviklingen i fylket.

Det er tre kommuner i Troms som har hatt merkbar vekst i befolkningen - Tromsø, Dyrøy og Torsken.

Dyrøy og Torsken har hatt større prosentvis vekst enn Tromsø, med henholdsvis 2,37 og 2,39 prosent, men i antall hoder er det små tall sammenlignet med «storebror» Tromsø. Torsken økte med 22 personer til 943 innbyggere, mens Dyrøy vokste med 27 innbyggere til 1.165.

I hele Troms bodde det til sammen 166.499 innbyggere, som sagt en økning med 867.

Det tilsvarer en befolkningsøkning på 0,52 prosent – et tall som ligger cirka 0,2 prosent under landsgjennomsnittet.

Dersom man tar ut Tromsø fra befolkningsstatistikken, har fylket hatt en nedgang i folketallet med 230.

I Troms sank befolkningen i de fleste kommunene, størst var nedgangen i Kvænangen, Skånland og Storfjord.