Nå kan du si ditt om disse planene i Kroken

Reguleringsplanene for 400 nye boliger på oversiden av lysløypa i Kroken skal nå legges ut på offentlig høring.

SETT FRA SØR: Reguleringsplanen for Øvre Kroken omfatter cirka 400 boliger i blokker på oversiden av dagens bebyggelse. Ill: Asplan Viak 

SETT FRA NORD: Slik ser planforslaget ut sett sørover. Ill: Asplan Viak 

nyheter

Det er en reguleringsplan som har versert lenge i det kommunale systemet. Bo Nord leverte fra seg et reguleringsplanforslag i 2015 som ble godkjent året etter, men da førte naboprotester til at planen nå fremmes på nytt – i en noe redusert versjon.

Det til tross for at naboprotestene ble trukket i ettertid.

Til sammenligning med den opprinnelige planen er antall boenheter redusert med cirka 70, og planområdet er innskrenket noe fra nord.

400 boenheter

Det er som sagt cirka 400 boenheter det er snakk om – blokker, lavblokker, samt rekkehus. I tillegg skal det bygges felleshus og barnehage.

Formannskapet i neste uke skal behandle saken, og administrasjonen anbefaler politikerne til å godkjenne planene og sende dem ut på en høringsrunde.

Planområdet er på oversiden av dagens lysløype, og strekker langs Malmveien helt fram til Skjelnan skole