Nå stenges dette veikrysset for trafikk

Ny adkomstvei til Tromsø havn fører til at veivesenet er nødt til å stenge en annen adkomstvei i to uker.

STENGER VEIKRYSS: Veivesenet stenger krysset der man kan kjøre fra Stakkevollveien ned til Terminalgata på Gimle i to uker. Ill: Google Maps 

nyheter

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Det dreier seg om adkomstveien mellom Stakkevollveien og Terminalgata i høyde med Nordic Last og Buss (på nedsiden av veien like nord for Forskningsparken).

Det er i forbindelse med bygging av ny adkomstvei til de nyetablerte havneområdene nord for Breivika at stengingen skjer.

Vil være stengt i to uker

Stengingen vil vedvare i to uker mens veivesenet legger ned en kabeltromme i veibanen, men på sikt vil krysset bli stengt permanent.

Besøkende til Nordic Last og Buss er i byggeperioden nødt til å bruke avkjøringen i rundkjøringen ved Cirkle K i Breivika og følge Terminalgata nordover, melder veivesenet.