Kommunen vil be staten overta Kunstforeningsbygget

Kommunen bør midlertidig overta Tromsø kunstforenings lokaler i Museegata – og prøve å få til en statlig overtakelse av bygget.

PRAKTBYGG: Kunstforeningsbygget i Museeparken er et landemerke i Tromsø, men den tekniske tilstanden på bygget er svært dårlig. Nå vil eierstiftelsen at kommunen overtar bygget - og at staten på sikt blir eier. 

nyheter

Det foreslås i et saksfremlegg som legges fram for kultur-, idretts- og næringskomiteen i neste uke.

Bakgrunnen er at bygget – samt disponentboligen på nabotomta – er i så dårlig forfatning at dagens eier – Stiftelsen Tromsø Kunstsenter – ønsker å kaste kortene med tanke på vedlikehold og drift av bygget.

Vil legge ned eierstiftelsen

Stiftelsens styre foreslår overfor kommunen at kommunen overtar bygget, og at stiftelsen legges ned. Stiftelsen eies i fellesskap av Tromsø kommune og Tromsø kunstforening.

Museumsbygget ble ferdigstilt i forbindelse med Tromsøs 100-årsjubileum i 1894, og har blant annet huset Tromsø Museum fram til dette fikk nye lokaler på Sydspissen.

I 1980 ble Stiftelsen Tromsø Kunstsenter stiftet med formål om å drive kunstnerisk virksomhet i bygget, og stiftelsen fikk overta museumsbygget gratis fra kommunen.

Blant annet har Nordnorsk Kunstforening holdt til i lokalene, og de siste årene er det altså Kunstforeningen som er leietaker.

Dårlig teknisk stand

På senere år er imidlertid byggets tilstand forverret – og blant annet er det store lekkasjer i både tak og kjeller som er til fare for kunstsamlingene som lagres der.

I kommunens kulturplan – som ble vedtatt på høsten i fjor – ble det bedt om en egen sak for hvordan byggene skulle kunne settes i bedre stand, samt hvordan man kunne skape overskudd på drifta.

Dialog med staten

Det er som følge av det vedtaket som administrasjonen nå fremmer en sak til politisk behandling. I tillegg har som sagt styret i Stiftelsen Tromsø Kunstsenter bedt kommunen om at stiftelsen oppløses og at kommunen nok en gang blir eier.

I saksfremlegget fra administrasjonen foreslår man at

• stiftelsen oppløses

• det gjøres en kartlegging av byggets tekniske stand og hva det vil koste å pusse det opp

• det innledes en dialog med staten om overtakelse av det verneverdige bygget – gjerne sett i sammenheng med det planlagte Nordområde-museet som skal bygges på nedsiden av Strandveien.