Støtter bydelsrådets søknad om fredning av Alfheim svømmehall

Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo er glad for at Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd vil frede Alfheim svømmehall. Det er Riksantikvaren som vedtar fredning eller ikke.

ØNSKES FREDET: Hva som skal skje med Alfheim svømmehall når Tromsøbadet åpner neste år, settes på dagsorden de neste ukene. Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd ønsker å frede bygget. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Hva som blir skjebnen til Alfheim svømmehall når Tromsøbadet åpner neste år, blir for alvor satt på dagsorden de neste to ukene. 7. mars inviterer Tromsø Høyre til folkemøte og idédugnad om svømmehallen, mens 15. mars er «Bevar Alfheim svømmehall» tema når Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd har årsmøte.