Lovfester studentombud: – Kampen er kronet med seier

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil at det skal være obligatorisk for universiteter og høyskoler å ha uavhengige studentombud.

BLANT DE FØRSTE: UiT var det fjerde universitetet i Norge som ansatte et uavhengig studentombud da Torill Varberg begynte i jobben i 2015. Foto: Lars Åke Andersen 

VIL LOVFESTE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil at samtlige universiteter og høgskoler skal ha studentombud. 

nyheter

Det har lenge vært et krav fra studentene at slike ombud skal finnes på alle læresteder, og nå har et samlet storting bedt regjeringen om å fremme et lovforslag om saken.

– Studentene har kjempet lenge for å få studentombudene på plass. Den kampen er kronet med seier. Det er jeg glad for, sier Nybø i en pressemelding.

Studentombudene skal fungere som representanter og «vaktbikkjer» for studentenes rettigheter på utdanningsinstitusjonene.

Universitetet i Tromsø var nummer fire i rekken med å få på plass et slikt ombud da Torill Varberg ansatt i 2015.