Lokalt engasjement kan bli avgjørende for fremtiden til Alfheim

– Vi kjenner til Alfheim svømmehall. Den har vært på radaren vår ei god stund. Det er ingen tvil om at arkitekt Jan Inge Hovig har tegnet et ikonisk bygg, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

IKONISK BYGG: Avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren mener Alfheim svømmehall er et ikonisk bygg, tegnet av en viktig arkitekt. Foto:   Foto: Ronald Johansen/Riksantikvaren

nyheter

iTromsø skrev nylig at Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd har sendt forslag fil fylkeskonservatoren om freding av Alfheim svømmehall.

Glad for engasjementet

Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo uttalte til iTromsø at hun støtter fredningsforslaget, og er glad for det lokale initiativet. Det lokale engasjementet for svømmehallen tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig, har også Riksantikvaren merket seg.

– Det er hyggelig at det er stort engasjement for å ta vare på svømmehallen. At det er en flott bygning med en viktig funksjon med tanke på folkehelse, rekreasjon og svømming, er det ingen tvil om. Det er tegnet av en viktig arkitekt, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran på kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren.

Prioritert tema

I forbindelse med at Riksantikvaren har utarbeidet en fredningsstrategi mot 2020, er nettopp «rekreasjon, fritid og folkehelse» ett av ti prioriterte tema. En fredningsprosess skal ikke ta lengre tid enn 18 måneder.


Hva bør skje med Alfheim svømmehall?
Du må velge et alternativ
 

Geiran understreker at de ikke har tatt stilling til fredning av Alfheim svømmehall.

– Om fredning er riktig eller fornuftig, må vi ta stilling til hvis vi får et forslag på bordet, men det er veldig viktig at en fredning er lokalt forankret, sier hun.

Tre fredede svømmeanlegg

Det finnes allerede tre fredede svømmeanlegg av nasjonal verdi, samtlige i Oslo. Ifølge avdelingsdirektøren skal alt som fredes være av nasjonal verdi, men ikke alt av nasjonal verdi skal fredes.

Annet vern, som regulering til bevaring er mulig. Anleggets tekniske tilstand og de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene er viktige i Riksantikvarens vurdering, i likhet med om det har betydning for hele landet.

– Svømmeanlegget på Norges idrettshøgskole er nettopp restaurert. Det er fredet på grunn av sine kulturhistoriske og arkitektoniske verdier. I tillegg er Bislett bad og svømmeanlegget på Politihøgskolen fredet. Vi må gjøre en samlet vurdering om fredning, men lokalt engasjement er veldig viktig, og vi ønsker at kulturminner fortsatt skal være i bruk, sier Hanna Geiran.