Kommunen saksøker brødrepar for over 250.000 kroner etter morens død

Tromsø kommune mener brødreparet må betale mer for morens opphold på sykehjem. I mars møtes de i retten.

MÅ MØTE I RETTEN: Brødreparet må møte i Nord-Troms tingrett 14. mars etter at kommunen har saksøkt dem.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

De siste årene av sitt liv bodde den eldre kvinnen på et sykehjem i Tromsø. Da trakk kommunen et direkte trekk fra hennes inntekt hvert år. Kvinnen døde i 2012, og etterlot seg blant annet to sønner som i dag er i 50-årene.

Siden har det vært en lengre saksgang i både kommunen og hos Fylkesmannen, der hovedspørsmålet har dreid seg om hvordan man skal beregne egenandelen til oppholdsutgiftene da kvinnen bodde på sykehjem.

I fjor tok Tromsø kommune ut stevning mot brødeparet, der kommunen mener de skylder 262.859 kroner. Dette beror på vedtak gjort at Fylkesmannen.

Satt i uskiftet bo

Det har igjen ført til et motsøksmål fra brødeparet fra Tromsø, som mener kommunen skylder dem 95.776 kroner.

I tillegg har brødreparet saksøkt staten ved Helse- og omsorgsdepartementet da de mener vedtakene til Fylkesmannen er ugyldige.

Bakgrunnen for konkflikten dreier seg om at kvinnen satt i uskiftet bo da hun døde, som da betyr at hun bare har ansvar for halvparten av fellesinntekter og utgifter i boet.

En av hennes sønner har betalt renter og avdrag på boliglånet, og kommunen mener dette skal regnes som leieinntekter og «annen avkastning av formue» – og at all rentekostnad skal trekkes fra inntekten som egenandelen beregnes ut fra.

Faren døde og moren havnet på sykehjem

14. mars møtes partene i Nord-Troms tingrett, og i sluttinnlegget fra advokat Knut Helge Hurum, som representerer brødreparet, står det at de er grunnleggende uenig i kommunens tolkning av hvordan egenandelen skal regnes ut.

Videre står det at de mener kommunen ikke har noe rettslig grunnlag for å «omdefinere N.N.s betaling av gjeldsrenter på vegne av sin mor den første perioden etter at hans far døde og hans mor havnet på pleiehjem nærmest samtidig».

iTromsø har vært i kontakt med én av de to brødrene samt advokat Hurum, men de ønsker ikke å kommentere saken før den har vært i retten.

Kommuneadvokat Jørgen Aas Eide, som representerer Tromsø kommune, ønsker heller ikke å kommentere saken og henviser til sluttinnlegget der de legger ned påstand om at brødreparet betaler 262.859 kroner samt at kommunen tilkjennes sakskostnader.

I regjeringsadvokatens sluttinnlegg, som representerer staten, anfører advokatfullmektig Håkon Christian Nyhus at Fylkesmannens rettsanvendelse er korrekt og at vedtakene dermed er gyldige.