Vil endre skuter-lov: – Dessverre blitt en utfordring for mange

Tirsdag fremmet Sandra Borch (Sp) et forslag om å endre forskriften for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag i Stortinget.

FOR STRENGT REGELVERK: Sandra Borch (Sp) mener dagens regelverk er for strengt, og må liberaliseres for å tilrettelegge for scooterløyper i Tromsø. 

nyheter

Representantforslaget ble fremmet på vegne av Senterpartiet og vil fjerne regelen om at det må være 2,5 km fra brøytet bilvei til hytte for å kunne benytte scooter. Hovedprinsippet er at avstanden skal måles i luftlinje sier Borch.

– Det har vært store utfordringer knyttet til denne regelen etter at fylkesmannen har varslet flere kommuner om innskjerping av håndhevelsen av regelen. Det har nå ført til at flere hytteeiere ikke får dispensasjon til å kjøre til hyttene sine. Luftlinjen kan i mange tilfeller bare være 2 km, og faktisk kjørelengde mye mer, skriver Borch i et presseskriv.

Borch poengterer at ved å fjerne 2,5 km-regelen ikke er et frislipp og mener dette er en sak kommunene selv bør kunne avgjøre.

– Dette er vedtak kommunene selv bør få gjøre, uten et strengt og byråkratisk regelverk. Forskriften er dessverre nå blitt en utfordring for mange hytteeiere og det er sterkt beklagelig, derfor foreslår vi å oppheve.