Finnmark fylkeskommune fikk nei i Høyesterett – tar med seg enorm regning inn i det nye storfylket

Finnmark fylkeskommune tapte rettssaken mot transportselskapet Boreal. Det betyr en ekstraregning på opp til 100 millioner for det nye storfylket.

STRIDES: Finnmark fylkeskommune har i flere år vært i strid med transportselskapet Boreal etter at det tidligere statlige selskapet gikk over fra ytelsesbasert pensjonsordning til innskuddspensjon.   Foto: LARS ÅKE ANDERSEN

nyheter

Ifølge NRK har Høyesterett har satt ned foten for å ankebehandle saken mellom Boreal sjø og Finnmark fylkeskommune. Det betyr at fylkeskommunen må ut med en enorm sum for å dekke pensjonsutgiftene til Boreal Sjø, noe som de da tar med seg inn i det nye storfylket.

– Vi ser at det kommer til å koste Finnmark fylkeskommune mye. Vi har ikke vært profesjonelle nok. Boreal har vært mer profesjonelle, og det kommer Finnmark til å betale for, sier Jo Inge Hesjevik, Høyres gruppeleder på fylkestinget til NRK.

Konflikten har utgangspunkt i at Finnmark fylkeskommune solgte i 2003 ruteselskapet Finnmark Fylkesrederi til det som heter Boreal Sjø AS i dag. I driftsavtaler og forhandlinger mellom partene, krevde fylkeskommunene at de ansatte skulle ha de samme pensjonsbetingelsene som de hadde da de var offentlig eid.

I 2015 ble rutetilbudet satt ut på anbud og driftsavtalen mellom de to selskapene opphørte den siste dagen av året. I det nye anbudet stilte ikke fylkeskommunen lenger krav om ytelsesbasert pensjonsordning, og Boreal Sjø AS gikk derfor over til innskuddspensjon.

Les også: Boreal krever syv millioner kroner etter hurtigbåtinnleie

Jo Inge Hesjevik, gruppeleder (H) Finnmark  Foto: Høyre

 

3,6 millioner i saksomkostninger

Spørsmålet har dermed vært om fylkeskommunen er forpliktet til å dekkede ekstra pensjonskostnadene som følger med, på bakgrunn av tidligere driftsavtaler.

Boreal Sjø fikk til sak mot fylkeskommunen, men fikk kun delvis medhold i Øst-Finnmark tingrett. Dermed anket de til Hålogaland lagmannsrett og fikk medhold i at fylkeskommunen har ansvar for merkostnadene i to avtaler. Estimater over flere år viser at dette går fra 35 til 100 millioner kroner.

Fylkeskommunen anket saken til Høyesterett, men ifølge NRk fikk de i 2018 nei til å anke saken her.

Ifølge Boreals advokat, Anne Marie Due, ligger summen på et sted mellom 35 og 100 millioner kroner. Fylkeskommunen er i tillegg dømt til å betale 3,6 millioner kroner i saksomkostninger til Boreal.

Vet ikke hvordan det vil påvirke storfylket

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) sier til NRK at smellen kan gå utover tjenestetilbudet i fylkeskommunen, som blir slått sammen med Troms fra 1. januar 2020.

– Det kan det vel hende vi må vurdere, sier Vassvik.

– Det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke oss. Men det er jo slik at fylkene har hatt både større og mindre utgifter enn 100 millioner kroner før, sier Ap gruppeleder i samme fylke, Kari-Anne Opsal.

Det er et stort sprik i hvor mye penger det er snakk om. Finnmark fylkeskommune har beregnet kostnaden til å ligge på 35 millioner kroner. Due har derimot en annen oppfatning.

– Boreal har vært veldig forsiktige med å oppgi konkrete tall. Men det kan godt bli mellom 50 og 100 millioner kroner.