Folkemøte

Vil at Alfheim skal bestå som svømmehall

Tromsø Høyre arrangerte onsdag kveld folkemøte og idedugnad på rådhuset der det tydelig kom frem at lysten til bevare Alfheim svømmehall står sterkt i Tromsø, til tross for at det blir kostbart.
nyheter

Kommunaldirektør for næring, kultur og idrett, Bjarte Kristoffersen snakket om dagens status for Alfheim svømmehall og videre planer.

– Dersom kommunen skal renovere svømmehallen for opp mot 100 millioner kroner, vil det utgjøre en årlig kostnad til renter og avdrag på 5-6 millioner korner. Gitt at inntektene og driftskostnadene forblir på omtrent samme nivå etter renovering, vil kommunen ende med en nettokostnad på 8-9 millioner kroner i året, forteller Kristoffersen.

Fredning av bygget

Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd la frem forslag om fredning av bygget. Leder for bydelsrådet Kristine Lind-Olsen ønsker i tillegg at Alfheim skal fortsette å tilby aktivitet og svømmetilbud.

Kjeld Nash snakket under møtet om at det er vårt ansvar å bevare slike bygg som Alfheim svømmehall og deres funksjon.

– Det er et felles ansvar å sørge for at Alfheim svømmehall bevares med sin opprinnelige bassengfunksjon. Alfheim Svømmehall og Tromsdalskirka er samtidige og unike eksempler på Jan Inge Hovigs nye skulpturelle arkitektur. Byggverkene står i et spennende avhengighetsforhold til hverandre og er blant de aller flotteste betongbyggene vi har fra denne epoken, sier Nash.

Bevar svømmehallen

Daglig leder for Høyre i Nord Norge Vanja Terentieff tror det kan være smart å beholde det som svømmehall.

Jeg tror det er en god investering å bevare Alfheim svømmehall og la den supplere Tromsøbadet. Videre kan vi utvikle hallen til et annet konsept enn Tromsøbadet. Kveldens møte viser at det er et ønske om å bevare Alfheim svømmehall og at mulighetene er mange, sier Terentieff.

Tidligere lokalpolitiker Jorunn Bangsund, tok opp betydningen Alfheim svømmehall har for utviklingshemmede i Tromsø.

– Det er veldig viktig for utviklingshemmede i Tromsø at de får fortsette å ha et aktivitetstilbud som er tilrettelagt for dem. Det blir ikke badelandet. Privat og offentlig sektor må samarbeide om å bevare det som for oss Tromsøværinger er Tromsøs «hjertebarn», sier Bangsund.

Godt tilbud for unge

Tidligere badevakt og instruktør på dagens «Actic», Josef Mentzoni Bamba, mener det blir feil å legge ned Alfheim svømmehall fordi den i motsetning til det nye badelandet tilbyr et svømmetilbud for alle.