Vil vite om elever på videregående har det bra

Troms fylkeskommune ønsker å vite hvordan elever på videregående skole egentlig har det.
nyheter

Elevene vil ta undersøkelsen Ungdata, som består av over 150 spørsmål om blant annet fysisk- og psykisk helse, fritid, mediebruk, nærmiljø, rus- og alkoholvaner, kriminalitet og vold, og synet på fremtiden.

- Jeg oppfordrer alle elever i Troms til å være med på undersøkelsen og dermed gjøre situasjonsbildet så riktig som mulig. Dermed kan vi også treffe bedre med tiltak, sier Roar Sollied (V), fylkesråd for utdanning i Troms fylkeskommune i en pressemelding.

LES OGSÅ: Derfor har 200 færre elever søkt seg inn på videregående i år

- Må ha med ungdommens stemmer

Resultatene vil bli brukt til å gi en oversikt over den lokale oppvekstsituasjonen blant ungdom.

- Vi skal bruke kunnskapen til å bedre folkehelsen og til god samfunnsplanlegging. Da må vi ha med ungdommens stemmer, som jo er fremtidas stemmer, forteller Sigrid Ina Simonsen (Ap), fylkesråd for kultur og næring.

LES OGSÅ: Flere godkjente lærerkontrakter, og flere får plass

Utviklet av ungdommer

Ungdommens fylkesråd har deltatt i planleggingen av undersøkelsen, og vært involvert i valg av visse spørsmål.

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og KoRus-Nord har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens det er fylkeskommunen og skolene som står for den praktiske gjennomføringen.

Følgende kommuner skal gjennomføre Ungdata i år:

 • Balsfjord
 • Bardu
 • Dyrøy
 • Gratangen
 • Harstad
 • Ibestad
 • Kvæfjord
 • Lyngen
 • Målselv
 • Lenvik
 • Berg
 • Torsken
 • Tranøy
 • Tromsø

Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Salangen, Nordreisa og Skjervøy kommune gjennomførte undersøkelsen i fjor, og vil derfor ikke delta.