I Oslo kjører 91 prosent piggfritt. I Tromsø er andelen betydelig mindre.

Nye tall fra Staten vegvesen viser rekordhøy piggfriandel i Norge, men Tromsø drar ikke akkurat opp landsgjennomsnittet.

Piggfrie dekk illustrasjonsbilde  Foto: Privat

nyheter

I Oslo er det nå hele 91 prosent som kjører piggfritt. Tilsvarende tall i Bergen og Stavanger er 86 prosent.

Piggfriandelen i Stavanger økte med 11 prosent sammenlignet med i fjor.seg ut med en økning i piggfriandelen på 11 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Det har skjedd etter at Stavanger innførte gebyrordning i fjor, etter to år med kampanje uten endring i piggfriandelen.


Kjører du piggfritt?
Du må velge et alternativ
 

Bergen, Oslo og Stavanger har nå alle piggdekkgebyr skriver Statens vegvesen i et presseskriv.

 

I Norge er bruk av piggdekk den viktigste årsaken til at grenseverdien for svevestøv (PM) i forurensningsforskriften blir overskredet.

–  Hvert år teller Statens vegvesen piggdekkbruken i 13 norske byer og byområder. Det er fortsatt mange byer som med fordel kunne hatt en høyere piggfriandel. Det ville redusere veislitasjen og problemer med svevestøv, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen i presseskrivet.