I dag behandler de gigantkutt i helse og omsorg på 200 millioner

I tirsdagens formannskapsmøte vil administrasjonens forslag på kutt innenfor helse- og omsorgssektoren nok en gang opp til behandling.

FORMANNSKAPET: Den omfattende kuttlisten innenfor helse- og omsorgssektoren skal nok en gang til politisk behandling i formannskapet. Foto: Preben Olsen 

HAR UTREDET: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg har laget en sammenstilling over allerede vedtatte kutt, samt nye innsparingstiltak innenfor helse- og omsorgssektoren. Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Kuttlista – som ble lagt fram i januar for å svare til kravene om nedstyring i sektoren på 200 millioner kroner – er blitt fremmet for formannskapet to ganger tidligere, men er blitt sendt tilbake til administrasjonen.

DEBATT: «Dette kommer til å ramme syke og omsorgstrengende»

– Sektoren har fått en budsjettramme på 1,3 milliarder kroner. For å holde denne så må vi styre ned med 200 millioner kroner i 2018, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

For tøff kur

Politikerne har imidlertid ment at administrasjonens hestekur har vært for omfattende, for brutal – og at alle konsekvenser ikke er blitt utredet godt nok. Også brukerrådet ved Kroken sykehjem har reagert, de frykter kuttene vil før til lovbrudd.

FOR ABONNENTER: Omsorgstjenesten gikk med én million i pluss og hadde bare 7 prosent sykefravær. Nå er de lei svartmalingen fra politikere

Nå prøver seg administrasjonssjefen nok en gang på å få saken realitetsbehandlet politisk.

– Om den blir behandlet i tirsdagens formannskap så rekker vi å få den til kommunestyret i mars, sier hun til iTromsø.

FOR ABONNENTER: Her er direktørens kuttliste

Steinveg har tidligere uttalt at det haster å få igangsatt tiltak for å få effekten av disse i 2018. I forkant av tirsdagens formannskapsmøte mener hun fortsatt at det er viktig med fortgang.

Omfattende kuttforslag

– Det er vanskelig å spå hvor stor effekt en forsinkelse på to måneder vil ha, vi er nødt til å jobbe med dette fortløpende for å kunne holde budsjettramma, sier hun.

FOR ABONNENTER: Må ta grep etter merforbruk: Varsler færre ansatte i helse og omsorg

Kuttlisten inneholder en rekke forslag som hittil har vært uspiselige politisk – som kutt i antall ansatte, kutt i tjenester, lavere bemanning på institusjoner, nedleggelse av tildelingskontoret, samt langt strengere økonomisk styring av enheter som ikke holder budsjettene.

Utdypet og sammenstilt

Steinveg sier at hun til tirsdagens møte har laget et tilleggsdokument der hun lister opp kutt- og innsparingstiltak som politikerne allerede har vedtatt – samt de nye som hun ønsker godkjenning for.

– Det vil gi en helhetlig fremstilling av saken, og tilleggsdokumentet svarer på de spørsmålene som er stilt fra politikerne, sier hun.