Robukta: Vil splitte tomta for å bli enige med Totalrenovering

Ordfører Kristin Røymo foreslo – og fikk støtte for – å splitte opp den omstridte Robukta-tomta for å bli enig med eier Totalrenovering.

KAN SPLITTES: Robukta Lodge kan komme til å bli løftet ut av forhandlingene mellom kommunen og Totalrenovering om kjøp av tomta på Sydspissen. Foto: Kjetil Vik  Foto: Kjetil Vik

FØLGER MED: Totalrenoverings eier, Bård Sverdrup (til venstre) og advokat Tomas Haugan, følger debatten i formannskapet – som behandler deres klagesak.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Ordførerens forslag ble lagt fram i tirsdagens formannskapsmøte der en formell klage fra Robukta-eier Totalrenovering skulle behandles.

Bakgrunnen til klagen er – som iTromsø har skrevet om en rekke ganger – at Totalrenovering har fått bruks- og delingsforbud på sin tomt på Sydspissen.

Klagen ble avvist i formannskapsmøtet, og vil nå bli sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Kommunen vil omregulere

Imidlertid åpnet ordføreren døra litt på gløtt for å bli enig med Bård Sverdrup og Totalrenovering.

Kommunen ønsker nemlig å kjøpe tomta for å lage friområde – men da helst til en pris som baserer seg på at den omreguleres til nettopp friluftsformål, og ikke som situasjonen er i dag, da den er regulert til næringsformål.

Tomter regulert til friluftsformål har nemlig en langt lavere pris. Dette har i sin tur fått Totalrenovering til å reagere kraftig, og beskylde kommunen for myndighetsmisbruk.

"Skritt i riktig retning"

Både Totalrenoverings eier Bård Sverdrup og hans advokat Tomas Haugan var tilhørere til tirsdagens debatt i formannskapet.

Sverdrup ønsker ikke å uttale seg om prosessen, og henviser til Haugan.

– Det er et skritt i riktig retning at ordføreren åpner for en oppdeling av tomta. Samtidig er vedtaket veldig diffust, slik at det er vanskelig å forstå helt hva det betyr, sier Haugan til iTromsø.

Urimelig å rive

Ifølge ham vil det bli et mindre område som man nå skal bli enige om.

Han sier at det vil være helt urimelig å rive Robukta Lodge – som er pusset opp for millioner av kroner det siste året.

– Det skjønner jo alle, så at det å rive er ikke et alternativ, sier Haugan.

Opposisjonen i formannskapet støttet ordførerens forslag om oppdeling, men ville at videre forhandlinger skulle basere seg på at tomta er regulert til næringsformål.

"Uheldig praksis"

Høyres Erlend Svardal Bøe sier at det vil være et svært uheldig signal til næringslivet dersom kommunen bruker sin reguleringsmyndighet til å presse ned priser på tomter man ønsker å kjøpe.

Han viste også til at det allerede er fattet et vedtak i formannskapet om at kommunen skal forhandle med Sverdrup "på bakgrunn av gjeldende regulering", dvs. som næringstomt.

Vil ikke avsløre takst

Avdelingsdirektør for byutvikling, Mette Mohåg, sier til iTromsø at vedtaket i formannskapet tolkes dit hen at politikerne ønsker å få fremdrift i forhandlingene med Sverdrup og Totalrenovering.

– Jeg er imidlertid ikke sikker på at det vil bli lettere å bli enig, sier hun.

Uenigheten mellom kommunen og Totalrenovering har som sagt dreid seg om hvilken pris som skal legges til grunn. Partene har stått veldig langt fra hverandre.

Kommunen har derfor fått utarbeidet en takst for eiendommen, men den vil ikke Mette Mohåg kommentere.

– Det er en takst som jeg mener ikke er laget ut fra nok gode forutsetninger, sier hun til iTromsø.

Hun sier at hun har informert motparten om nivået som taksten har landet på.

– Jeg regner imidlertid taksten som ikke fullstendig, og med bakgrunn i at vi er i en forhandlingssituasjon så vil jeg ikke gå inn på den, sier Mohåg.

Hun håper at partene skal kunne bli enige i løpet av relativt kort tid.

– Vi er opptatt av å komme Sverdrup i møte i denne saken, sier hun.