Vedtok å kutte 200 millioner i helsesektoren

Politikerne i formannskapet ga – etter flere måneders politisk tautrekking – tommelen opp for kutt på 200 millioner kroner i helse- og omsorgssektoren.
nyheter

Kuttet på 200 millioner kroner tilsvarer i gjennomsnitt cirka 550.000 kroner hver eneste dag i løpet av et år.

Dermed kan den omfattende nedstyringen av sektoren – som i mange år har hatt stort merforbruk – settes i gang.

– Det vil være en tøff prosess for alle involverte, men nå trenger vi ikke lenger å bruke energi på vedtakene, nå vet vi hva vi har å forholde oss til, sier avdelingsdirektør Trond Brattland.

BAKGRUNN: Vil kutte 550.000 kroner hver eneste dag i helsesektoren. I dag behandles saken.

Blant tiltakene som settes i gang er:

• Gjennomgang og reduksjon av tildelte hjelpetimer.

• Omorganisering av turnuser.

• Færre ansatte, og lavere bemanning på eksempelvis sykehjem, gruppeboliger og avlastingshjem.

Politikerne vedtok også å umiddelbart starte avviklingen av tildelingskontoret.

– Vi starter de nødvendige prosessene nå. Vi må få et system der tildeling av tjenester blir koblet til budsjettansvar, sier ordfører Kristin Røymo.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg var ikke udelt positiv til det vedtaket.

– Det vil være utfordrende å avvikle kontoret uten å vite hva vi skal ha isteden, sier hun – og henviser til at en sak om fremtidig organisering av tildeling skal behandles i vår.

Dette fikk hun også støtte for fra de borgerlige partiene – som stemte mot nedleggelsen.

Nå skal formannskapets vedtak innom kommunestyret i neste uke før det formelt er gyldig.

Ordføreren sier at dagens vedtak var nødvendig.

– Vi kan ikke ha en tjeneste som er organisert slik at vi bruker 40 prosent mer penger på halvparten så mange brukere som Kristiansand kommune som vi kan sammenligne oss med, sier hun.