Fylkestinget i Troms vedtar sammenslåing med Finnmark

Et stort flertall i fylkestinget i Troms godkjenner avtalen om å slå sammen Troms og Finnmark til en ny region. Dersom Finnmark underkjenner avtalen, ber Troms staten opprette fellesnemnda.
nyheter

Vedtaket som ble vedtatt med 31 mot seks stemmer ble fremmet av Kari-Anne Opsahl på vegne av Arbeiderpartiet.

Vedtaket ble gjort da fylkestinget i Troms onsdag skulle behandle avtalen om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.


Er du for eller imot sammenslåingen av Troms og Finnmark?
Du må velge et alternativ
 

Opp til departementet

I vedtaket heter det også at dersom ett av fylkestingene ikke godkjenner den fremforhandlede avtalen, skal fylkesrådet be kommunal- og moderniseringsministeren om å fastsette fellesnemndas sammensetning og mandat, samt innkalle til konstituerende møte.

– Fylkesrådet i Troms har forholdt seg til Stortingets vedtak. Flertallet i Finnmark fylkesting vil underkjenne avtalen og kreve folkeavstemning. Dersom det blir vedtatt har vi ingen avtale, og da må vi be staten opprette ei fellesnemnd, sier Kari-Anne Opsahl fra talerstolen i fylkestinget.

Bedre representativitet

Hun viste til at den fremforhandlede avtalen avklarte en rekke prinsipielle stolper som har gjort det mulig for Troms å være med på en sammensetning av en fellesnemnd med tilnærmet lik representasjon fra de to fylkene.

Nå vil hun sikre representativitet som gjenspeiler folketallet, og peker på Inndelingsloven.

Viser til Inndelingsloven

– Det vises til Inndelingslovens paragraf 26 hvor det fremgår at «Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller fylkeskommunane» og fylkestingets vedtak i sak 119/17, der fylkestinget tilrår en fellesnemnd med til sammen 29 medlemmer: 18 fra Troms og 11 fra Finnmark. Dette gir Troms en representasjon på 62 prosent, som er betydelig lavere enn det innbyggertallet direkte gjenspeiler. Det vil være rimelig at fellesnemnda reflekterer det demokratiske forholdet som vil være gjeldende i det første fylkestinget etter sammenslåingen i 2020, heter det i fylkestingets vedtak.

– Det er viktig med et representativt system når fellesnemnda skal sammensettes. Vi er fornøyde med avtalen som ble forhandlet fram, hvis ikke ville vi uttrykt mistillit til fylkesrådet i Troms, slår Opsahl fast.

Opp til Stortinget

Irene Lange Nordahl (Sp) mener Stortinget er det eneste organet som kan oppheve vedtaket om sammenslåing.

– Vi er imot tvangssammenslåing av Troms og Finnmark. Samtidig må vi forholde oss til Stortingets vedtak om at 19 fylker skal bli 11 fra 1. januar 2020. Alle sammenslåinger skjer med tvang. Vi fremmer forslag om at fylkestinget i Troms ber regjering og storting om å revurdere vedtaket om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner, og oppheve vedtaket, sier Nordahl fra talerstolen i onsdagens fylkesting.

Forslaget fikk ti av fylkestingets 37 stemmer, og falt.

Vil kreve folkeavstemning

Ifølge NTB ble det tirsdag klart at Ap i Finnmark stemmer sammen med Sp og SV i Finnmark fylkesting og dermed sikre flertall for å arrangere en rådgivende folkeavstemning. Torsdag skal fylkestinget stemme over både sammenslåingsavtalen og forslaget om en folkeavstemning på møtet i Vadsø.

Det har lenge vært klart at avtalen vil bli nedstemt. Fylkestinget i Finnmark har tidligere sagt et klart nei til å bli slått sammen med naboen i sør til et nytt storfylke som vil dekke en firedel av Norges areal, skriver NTB.