Helse Nord-sjef Lars Vorland sier fra seg tre millioner i sluttpakke

Lars Vorland (68) sier fra seg tre millioner i sluttpakke, nå har han inngått en ny avtale der han verken har krav på sluttvederlag eller etterlønn.

SIER FRA SEG SLUTTPAKKE: Lars Vorland tar likevel ikke sluttpakken på tre millioner.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Det kommer i etterkant av VGs gjennomgang av flere millionavtaler i helsesektoren.

– Da avtalen ble inngått i 2017 burde jeg vært oppmerksom på at punktet om sluttvederlag ikke var i tråd med statens retningslinjer, sier Vorland til VG.

I 2015 sendte nemlig helseminister Bent Høie (H) melding til helseforetakene med beskjed om å følge statens regler for lederlønninger i det offentlige.

VGs viser at kontrakten til øverste leder i Helse Nord, Lars Vorland, ikke gjør det. Nå beklager Vorland, som 13. mars har underskrevet ny kontrakt.

– Jeg har den 13. mars 2018 inngått en ny avtale hvor jeg hverken har krav på etterlønn eller sluttvederlag. Avtalen har ikke tatt høyde for at jeg snart er pensjonist, og dermed har jeg ikke behov for noe sluttavtale.

Retningslinjer

– Da avtalen ble opprettet var det intensjonen at den skulle være i tråd med statens retningslinjer, forteller kommunikasjonsrådgiver i Helse Nord, Ann May Knudsen til VG.

– Slik den ble utformet, har det dessverre ikke vært tilfelle. Det står eksplisitt at administrerende direktør har krav på 12 måneder etterlønn, etter eventuelt seks måneder oppsigelse, sier hun.

Ifølge «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel», som ble vedtatt 15. februar 2015, skal styret bidra til moderasjon i godtgjørelsen til ledende ansatte.

Statens retningslinjer for lederlønninger i statlig eide foretak slår fast at «sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden bør i sum ikke overstige 12 månedslønner».

Det gjorde kontraktene til administrerende direktør Lars Harry Vorland i Helse Nord. I kontrakten sto det at han har «rett til ordinær lønn i tolv måneder utover avtalt oppsigelsestid».

Sluttvederlag og seks måneders oppsigelsestid samlet utgjør dermed en «sluttpakke» på tre millioner for helsetoppen.

Sa fra seg avtalen

VG fikk tirsdag denne uken arbeidsrett-ekspert og advokat Jan Tormod Dege til å se på kontrakten.

Han understreket at det er brudd på statens retningslinjer hvis daglig leder «har rett til ordinær lønn i 12 måneder utover avtalt oppsigelsestid».

– Lars Vorland i HF Nord har en slik avtale med en årslønn på over to millioner kroner per år og en etterlønn på cirka 1 million kroner som er lønnen i oppsigelsestiden på seks måneder. Oppsigelsestiden skal være med i etterlønnen på et år. Slik det nå er formulert, kan han få lønn i seks måneder for mye. Det pålegger styret å følge statens bestemmelser. Hvis ikke styret endrer dette kan de bli erstatningsansvarlige. Her burde styreleder rydde opp, uttalte Dege til VG.

VG konfronterte Vorland og Helse Nord med dette, og nå har Vorland altså sagt fra seg avtalen.

Helse – og omsorgsminister Bent Høie sier at hans inntrykk etter å ha sett VGs oversikt over helsetoppenes avtaler, er at styrene stort sett har holdt seg til retningslinjene fra 2015:

– Det kan alltid diskuteres om retningslinjene er gode nok. Det skal vi gå gjennom nå, spesielt med tanke på retrettstillinger. Slike stillinger er ikke regulert i dagens retningslinjer, og jeg vurderer å stille tilleggskrav om å kutte bruk av dem, sier Høie.