Torsdag vil det foregå en stor havariøvelse ved flyplassen

Avinor og samtlige nødetater skal gjennomføre en havariøvelse ved flyplassen i tidsrommet 17.30-19.30 torsdag.

SLIK SÅ DET UT: Her er et bilde fra en tidligere øvelse ved Lagnes. Da øvet de på en stor bussulykke, denne gangen er det en flyulykke.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Øvelsen vil bli avholdt inne på selve flyplassen og i det umiddelbare nærområdet rundt flyplassen.

– Det vil være en god del utrykningskjøretøy på vei til og fra flyplassen i denne sammenheng, og det vil også være åpne flammer og mye røyk for å gjøre øvelsen så realistisk som mulig, sier Dan Ørjan Steinholm, utrykningsleder og fagkoordinator for brann- og redningstjenesten ved Tromsø lufthavn Langnes.

Planen er at «alarmen» skal gå i et tidsrom hvor det er en naturlig luke i flytrafikken til og fra flyplassen slik at færrest mulig vil bli berørt.

– Vi prøver å legge opp øvelsen slik at det kun er fare for veldig små forsinkelser, om noen i det hele tatt. Vi ber om allmennhetens forståelse for nødvendigheten slike øvelser har for å sikre den beste beredskapen for våre innbyggere, og beklager på forhånd de eventuelle ulempene dette kan medføre, sier Steinholm.

I en tidligere utgave av saken var det skrevet om det konkrete scenarioet det skal øves på. Dette er nå fjernet etter en forespørsel fra Avinor slik at de som deltar i øvelsen ikke har for mye forhåndsinformasjon før «alarmen» går.