Økt sykefravær i Troms kostet samfunnet rundt 670 millioner kroner

I 2017s siste kvartal var sykefraværet i Troms på 6,2 prosent.

OPTIMISME: Fylkesdirektør i Nav Troms, Grete Kristoffersen, sier mange ledige stillinger lyses ut, og at optimismen rår. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Et legemeldt sykefravær på 6,2 prosent i Troms betyr i klartekst at 267.968 dagsverk gikk tapt i 4. kvartal 2017. Dette er en prosentvis økning på 3,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

– Dette har kostet Troms-samfunnet rundt 670 millioner kroner, både for det offentlige og det private næringsliv, sier fylkesdirektør i NAV Troms, Grete Kristoffersen i et presseskriv.

Høyst innen helse og undervisning

Sykefraværet i Troms er høyest innen helse- og sosialtjenester og undervisning. Selv om sykefraværet øker svakt i fylket sett under ett, ser man en nedgang i kommunene sør i fylket.

– Det gledelige er at vi ser en fin nedgang i mange kommuner sør i Troms. Økt nærværsfokus i den enkelte virksomhet og tydeligere krav til ledere og ansatte, er noe av forklaringen på dette. Sterkt fokus på å koordinere oppfølgingsarbeidet mellom NAV, arbeidsgiver og behandler, er en annen, sier Kristoffersen.

Psykiske lidelser

Hovedårsakene til sykefraværet i Troms er diagnoser knyttet til muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Disse to gruppene utgjør om lag 60 prosent av alt sykefravær i fylket.

I landstoppen

Troms ligger høyt i landsmålestokk med dagens tall på det legemeldte sykefraværet på 6,2 prosent. Finnmark har det høyeste sykefraværet av alle fylkene på 6,4 prosent, mens Oslo er fylket med det laveste sykefraværet med 4,5 prosent.