Ønsker at nye krefter overtar Smakfestivalen

Kokkenes Mesterlaug Troms vil selge aksjemajoriteten sin i Smakfestivalen og ha en mindre rolle enn tidligere. De håper nye krefter vil overta hovedansvaret fremover.

FOLKEFEST: Etter at Smakfestivalen ble arrangert første gang i 2013 har den vokst til å bli landsdelens største arrangement, med rundt 70.000 besøkende. Foto: Ronald Johansen 

SELGER SEG NED: Leder av Kokkenes Mesterlaug Troms, Said Nordin håper nye eiere vil overta matfestivalen Smak og de ønsker å selge aksjemajoriteten sin. Foto: Christer Pedersen 

smakfestivalen
  • SMAK-Nordnorsk matfestival er det offisielle navnet.
  • Eies av Kokkenes Mesterlaug Troms.
  • Arrangert for første gang september 2013.
  • En årlig matfestival som arrangeres årlig i Tromsø sentrum i uke 38.
  • Rundt 70.000 besøkende.
  • 64 utstillere (2015).
  • kilde: smakfest.no
nyheter

Mesterlauget ønsker å selge 27 av aksjene sine, tilsvarende 51 prosent av den totale aksjekapitalen, og vil beholde vel 11 prosent (6) av aksjene.

Kokkelauget håper nye eller andre av dagens eiere kommer inn i festivalen mer større tyngde på drift og økonomi.

– Det sliter på lauget å drifte et så stort arrangement. Det har blitt for mye, rett og slett. Noen med større ressurser må komme inn, sier oldermann Said Nordin, leder i Kokkenes Mesterlaug Troms.

Selv om de vil overlate eieransvaret til andre for å bruke kreftene på egne medlemmer og rekruttering til matfagene, trekker de seg ikke ut av matfestivalen. De vil fortsatt ha et betydelig engasjement i både planlegging og gjennomføring.

Traff markedet

Nordin var sammen med Karstein Angel på restaurant- og matfag på Ishavsbyen videregående skole en av gründerne for SMAK-Nordnorsk matfestival.

– Vi traff markedet med perfekt timing, produsenter, reiseliv og andre aktører var virkelig tørste etter en arena for mat og kultur. Sjurelv var vår første samarbeidspartner som prosjektleder i oppstarten. Vican er nå Smaks prosjektleder.

Formålet med matfestivalen er å fremme lokal mat og nisjeprodukter fra landsdelen, fokusere på lokal råvareproduksjon og mattradisjoner, produksjon, servering og presentasjon av mat. Rekruttering av elever til kokkefagene er også et viktig formål.

Håper på stor aktør

Nordin håper noen med tyngde kan komme inn på eiersiden.

– Det har vært litt interesse, men jeg kan ikke gå ut med navn. Vi håper på en stor aktør, som for eksempel kommunen, fylkeskommunen, en opplæringsinstitusjon eller næringslivet i Tromsø.

Ishavsbyen, Rå, Senja og Nordkjosbotn videregående skoler, private aktører og sponsorer, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune har også bidratt til å gjøre Smak til folkefest.

Landsdelens største

– Alle bidratt til festivalens store suksess, vårt samarbeid har vært som en stor familie uten noen konflikter. Vi føler at festivalen har vært limet mellom skole, næringsliv og publikum, noe som har resultert i Nord-Norges største kultur arrangement i flere år, sier Said Nordin.

I forbindelse med aksjesalget har kokkelauget en liten klausul, for å sikre viktige kjerneverdier ved festivalen.

– Vi skal bli en naturlig og foretrukken partner ved ulike matfaglige arrangementer, og Kokkenes Mesterlaug Troms skal ha en sentral plassert stand i hjertet av Storgata.

Sjette utgave av Smak arrangeres 19. til 22. september 2018.