Flere skilte seg i fjor enn året før

I løpet av 2017 fikk fylkesmannen i Troms flere søknader om separasjon og skilsmisse enn året før.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Sara Johannessen/NTB Scanpix

nyheter

Jurist og fagansvarlig for separasjon og skilsmisse hos Fylkesmannen, Sølvi Melum, opplyser at tallene har økt.

– Vi ser en liten økning i antall skilsmisser og separasjoner det siste året. Det vil alltid være variasjoner i tallene fra år til år, men det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg videre, sier hun.

Ikke «lettere» å skille seg

I 2016 ble det søkt om 390 separasjoner og 308 skilsmisser. I 2017 fikk derimot Fylkesmannen 407 søknader om separasjon og 323 søknader om skilsmisse.

Fylkesmannen innvilget 329 av separasjonssakene og 282 av skilsmissesakene.

Det har ifølge Melum ikke blitt «lettere» å skille seg.

– Det er ingen nye regler for skilsmisse. Hvis en av partene ønsker skilsmisse sender vedkommende en sak om det. Det er ikke vanskelig å få innvilget separasjon, men for å få skilsmisse må man ha bodd fra hverandre i mer enn ett år, forteller hun.

Disse kravene må innfris

Det er imidlertid ikke slik at alle søknader godkjennes. Det er visse retningslinjer som må følges.

– Den største årsaken til at søknader om skilsmisse eller separasjon blir avvist, er fordi det mangler mekling om barn. Personer som har barn under 16 år må møte til mekling for å komme til enighet om hvor barna skal bo fast og hvor mye samvær den ene av foreldrene skal ha, forteller Melum.

Avslag på skilsmisse kan også skyldes at partene ikke har bodd fra hverandre under separasjonstiden. Det vanligste er å være separert i ett år før man skilles.

– Man kan også søke skilsmisse direkte, men det er ikke like mange som kjører den ruta. Man kan søke direkte hvis man har bodd fra hverandre i mer enn to år, men da må begge være enig om at retningslinjene for separasjon har blitt fulgt, forteller Melum.

Hvilken siviltilstand man har skal ikke kunne forandres uten at begge parter har kunnskap om det. Derfor tar det av og til litt tid før en separasjon blir endelig.