To personer tatt i skred ved Sherpa-trappa søndag

Søndag ble to personer begravd i et mindre snøskred like ved traseen til den såkalte Sherpa-trappa opp mot Fjellheisen.

Illustrasjonsbilde fra et snøskred som gikk ved Storaksla i 2010, lenge før sherpatrappa var på plass.  Foto: Stian Saur

nyheter

To personer skal ha blitt begravd i snømassene, men ble raskt gravd ut igjen av andre i turfølget. De skal ha kommet fra skredet uten skader.

Det skriver Tromsø kommune på sin hjemmeside.

– Vi ber folk være klar over at deler av stiene i området går i potensielt skredfarlig terreng. Skredfaren varierer med vær og vind. I helgen var det stor skredfare. Generelt er det sånn at når været roer seg ned, stabiliserer snømassene seg, sier rådgiver Margrethe Rabås på kommunens hjemmeside.

LES OGSÅ SAK FRA HØSTEN 2017: Kommunen advarer mot skredfare ved den nye sherpatrappa (For abonnenter)

– Var det iverksatt noen tiltak for å informere om mulig skredfare i området?

– Nei, det var ikke noen tiltak som var iverksatt utover det at vi har laget noen tavler som skal opp. Disse er under produksjon, men de er ikke ferdige fra trykkeriet. Bydrift skal derfor ha satt opp noen midlertidige plakater i dag, siden det gikk skred der i går sier Rabås til iTromsø.

Storaksla   Foto: Ronald Johansen

 

Skilter mot skredfare

Kommunen skilter nå midlertidig både i øverste og nederste del av Sherpa-trappa, samt ved den såkalte Dalberg-stien, med informasjon om skredterrenget.

De permanente tavlene som kommer skal stå i området permanent ved starten av akslastien og oppe ved fjellheisen, opplyser Rabås.

– Det ble satt ned fundament der i høst før det kom frost i bakken. Informasjonstavlene er laget i samarbeid med Care-senteret, sier Rabås.

På disse tavlene vil det være kart og litt ulik informasjon som er stedstilpasset området de er plassert på.

– De er laget etter hvordan folk står når de ser tavlene. I tillegg til kart så har vi også et bilde av hva du ser foran deg.

– Burde kanskje vært merket tidligere

Rabås tror mange ikke er vant med å forholde seg til skredproblematikk når man skal på en liten tur til fots.

– Mange tenker at det ikke er et skredfarlig terreng, men det er det jo mange steder. Siden fjelleheisen er på toppen oppfattes området sikkert som mer tilrettelagt, men dette er jo frøst og fremst en sommersti. Den er mer tilrettelagt for sommerbruk.

Hun oppforderer derfor folk til å følge med på Varsom.no.

– Alle bør gjøre seg kjent med skredfaren og bruke varsom.no flittig. Likevel bør kanskje det ha vært satt ut informasjon om skredfaren i dette området for lenge siden da stien har vært brukt i mange år.

Tirsdag morgen opplyser konstituert enhetsleder for Bydrift i Tromsø kommune, Leif Harald Pedersen, at midlertidig skilting son advarer mot rasfare ved Sherpa trappa skal settes opp i løpet av dagen.

– Skiltene lages akkurat nå, og blir satt opp etter lunsj, sier Pedersen.