Ny undersøkelse:

Disse skader seg mest og har flest ulykker på snøskuter

En ny rapport om bruk av snøskuter i Norge utarbeidet av Transportøkonomisk institutt, har sett på blant annet hvilken gruppe som har høyest risiko for uhell knyttet til skuter-bruk.

Illustrasjonsbilde  Foto: Gorm Kallestad/SCANPIX

nyheter

Det er om lag 85.000 snøskutere i Norge og 4.600 snøskutereiere har deltatt i undersøkelsen til Transportøkonomisk institutt (TØI).

Ett av funnene i rapporten er at ungdom har høyere risiko for uhell og personskader med snøskuter enn andre. Dette fordi en del av ungdommen bruker snøskuter til risikoaktiviteter som å kjøre i løssnø, i bratte fjellsider, til hopping og kappkjøring.

Blant ungdom under 25 år svarer seks av ti at de gjør dette av og til eller oftere. De yngste kjører også gjennomgående nyere og kraftigere snøskutere enn eldre skuter-eiere.

13 prosent har hatt minst ett uhell

Omtrent hver fjerde skutereier svarte at han av og til eller oftere kjører over fartsgrensen, mens 13 prosent svarte at de de hadde hatt ett eller flere uhell med snøskuter i perioden 2011–2016. Av disse ble én av fem fysisk skadet, og av disse igjen ble om lag halvparten såpass skadet at de måtte ha legehjelp.

Nesten ingen i undersøkelsen sier at de kjører etter å ha drukket alkohol, og 67 prosent oppgir at de alltid bruker hjelm.


Synes du det er for strenge restriksjoner på skuterkjøring i dag?
Du må velge et alternativ

Vil ha flere kjøre fritt

Videre i undersøkelsen kommer det fram at dagens skuterkjørere mener det er for strenge restriksjoner på bruken i Norge, og at det derfor forekommer en del ulovlig kjøring. En del sier det er utfordrende å komme seg både til og fra løypenettet på en lovlig måte.

Det store flertallet mener at flere løyper og egne friområder er løsningen på å få slutt på ulovlig kjøring.

Les hele rapporten her!