Hoper seg opp med pasienter på UNN – nå slår sykehuset alarm

«Ansatte har mistet troen på at kommunen vil makte å løse problemet» skriver sykehusledelsen i et brev til Fylkesmannen.

KRITISK: Konstituert sykehusdirektør Marit Lind har varslet fylkesmannen om problemene med for mange utskrivingsklare pasienter. Foto: Jan Fredrik Franzen/UNN 

nyheter

Tirsdag sendte konstituert sykehusdirektør Marit Lind og avdelingsleder Magne Nicolaisen et brev til Fylkesmannen der de går langt i å fallitterklære Tromsø kommunes mottak av såkalte utskrivingsklare pasienter.

I 2013 ble den såkalte Samhandlingsreformen innført – en reform der en stor del av oppfølgingsansvaret for pasienter som har fått behandling på sykehus ble overført til kommunene.

Tromsø klarer ikke oppgavene

Ifølge UNN-ledelsen klarer ikke Tromsø kommune å oppfylle sin del av dette.

I lang tid har det ifølge sykehusledelsen hopet seg opp pasienter på UNN som kommunen burde ha tatt hånd om.

I en rekke møter mellom kommunen og UNN er det blitt skissert løsninger – uten at problemene er blitt borte.

Kommunen har pekt på det nyåpnede Helsehuset, på rehab-senteret i Mellomveien – og på sikt Otium.

«Ikke hatt tiltenkt effekt»

«Dessverre har ikke disse tiltakene hatt tiltenkt effekt og ansatte har mistet troen på at kommunen vil makte å løse problemet», skriver UNN-ledelsen til fylkesmannen.

Sykehusledelsen skriver at dersom ikke Tromsø kommune begynner å ta imot pasientene slik de plikter så vil det gå ut over behandling og pasientsikkerhet ved UNN.

«Dagens situasjon er meget alvorlig og har nå vart så vidt lenge at UNN finner det nødvendig å informere fylkesmannen om de alvorlige konsekvensene dette medfører», skriver Lind og Nicolaisen til fylkesmannen.

REAGERER STERKT: Leder i helse- og velferdskomiteen, Gunhild Johansen, sier at kommunen og UNN er sterkt uenige om hva som er en utskrivingsklar pasient. Foto: Tom Benjaminsen 

 

Reagerer på brevet

Leder i kommunens helse- og velferdskomité – Gunhild Johansen – reagerer sterkt på UNNs beskrivelse av situasjonen.

– Om de sier at de tiltakene vi har gjennomført ikke virker så er det helt enkelt ikke sant, sier hun.

Isteden sender hun ballen tilbake til sykehuset i Breivika.

– Vi må få i stand en dialog med UNN om hva som er en utskrivingsklar pasient. Vi har dokumentasjon både fra egne leger og fra pårørende om at mange pasienter som sendes ut fra UNN er altfor syke, sier hun.

UNN nærsykehus for Tromsø

Hun viser til eksempler der UNN har skrevet ut pasienter som ikke kan stå på beina, og der pårørende har slått alarm om situasjonen.

Johansen mener at UNN ikke oppfyller sin oppgave som nærsykehus for Tromsøs befolkning.

– Vårt Helsehus skal ikke være et sykehus – noe det til dels er blitt nå. Legene der er fortvilt over at de må ta imot altfor syke pasienter, sier hun.

Ifølge henne er situasjonen som er oppstått uverdig.

HELSEHUS: Her skulle kommunen ta imot brorparten av de utskrivingsklare pasientene, men ifølge UNN er ikke kapasiteten stor nok. Foto: Ronald Johansen 

 

Står langt fra hverandre

Partene står imidlertid langt fra hverandre.

Fra UNNs side er man veldig kritisk til at kommunen ikke tar imot pasientene som sykehuset mener er utskrivingsklare.

«Det høye antallet utskrivingsklare pasienter skaper betydelige problemer for drifta ved UNN».

Ifølge UNN-ledelsen skviser denne gruppa andre, og mer akutte, pasienter.

«Redusert pasientsikkerhet»

«Dette kan innebære økt risiko for kvalitetssvikt og redusert pasientsikkerhet», skriver man.

Komitélederen i Tromsø sier at man må finne en omforent løsning på problemene.

– Vi må få til en dialog med UNN der vi finner løsninger. Vi hadde et møte med den tidligere direktøren og styrelederen, men de er jo borte nå, sier Johansen.

Kommunen må hvert år betale mellom 16 og 18 millioner kroner i bøter til UNN for å ikke ta imot utskrivingsklare pasienter.

UNN: Ifølge sykehusledelsen ved UNN så er ikke Tromsø kommune flinke – eller raske – nok til å ta imot utskrivingsklare pasienter. Foto: Marius Hansen