Må stenge avlastningsboliger med umiddelbar virkning etter branninspeksjonen

De kommunale avlastningsboligene i Iver Walnums vei og på Berglund stenges for drift med umiddelbar virkning.

Britt Elin Steinveg   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Det skjer etter at det er gjennomført branntilsyn i de aktuelle bygningene.

Bakgrunnen for branntilsynet er at det i onsdagens kommunestyremøte ble bestemt at de to avlastningsboligene skulle fortsette å brukes fram til de planlagte byggene i Fergeveien og Sommerlystveien står ferdige.

Beboerne på Berglund og i Iver Walnums vei har bodd der siden 2015 da de ble flyttet dit fra de tidligere avlastningsboligene i Nansenveien.

Branninspeksjon

Da branninspeksjonen var gjennomført var konklusjonen fra Brann og Redning at stenging var nødvendig. Ifølge etaten oppfyller de ikke kravene til nødvendig brannsikkerhet.

Nå vil de berørte beboerne bli flyttet til femte etasje på Seminaret.

Det må imidlertid til en del fysiske tilpasninger for at det skal være mulig å drifte dem som avlastningsboliger.

Økt midlertidig bemanning

– De omtalte lokalene i 5. etasje på Seminaret vil, etter en mindre ombygging, kunne være klare til drift 18. april. Det er derfor besluttet at beboerne flyttes dit. I mellomtiden setter vi inn ekstra bemanning, spesielt på natt, for å ivareta sikkerheten til beboerne i dagens lokaler, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i en pressemelding.

Ifølge Steinveg finnes det ingen andre muligheter for å løse problemene.

Ingen alternative lokaler

– Vi har ikke alternative lokaler klare per dags dato. Vi kan heller ikke sende beboerne hjem. Derfor vil utflytting måtte skje så raskt som det er praktisk mulig, sier hun.

De berørte beboerne, deres pårørende, samt de ansatte ble informert om situasjonen fredag.

Steinveg sier det er en uheldig situasjon som er oppstått.

– Dette er en sårbar gruppe som har vært flyttet fram og tilbake i årevis. Vi må imidlertid forholde oss til brann og rednings vedtak, av hensyn til sikkerheten til beboere og ansatte.

Vil ha fortgang i bygging

Hun sier at kommunen skal strekke seg langt for å være behjelpelig overfor brukere og pårørende.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å ivareta hver enkelt beboer og pårørendes behov i denne prosessen, sier Steinveg.

Avlastningsboligene i Fergeveien og Sommerlystveien er planlagt å stå ferdige i løpet av 2019. Steinveg sier at hun håper på fortgang i byggingen.

– Jeg har bedt Utbyggingstjenesten prioritere disse prosjektene, sier Steinveg.