Derfor er tunnelene i byen stengt «hele tiden»

Tromsøysundtunnelen og tunnelene på øya må vaskes oftere for å ta bedre vare elektronisk utstyr.

Bedring: Tromsøysundtunnelen trenger mer rengjøring enn før renoveringen. Stengningsfrekvensen de siste månedene vil likevel avta som følge av at etterarbeidet er ferdig. 

nyheter

Flere har reagert i iTromsøs leserspalte over at Tromsøysundtunnelen har vært stengt relativt hyppig siden den ble gjenåpnet i september i fjor. Da hadde den vært stengt i nesten to år for renovering.

Den nye tunnelen har fått en rekke nye målesystemer og elektronikk.

Fortsetter

Ifølge veivesenet må tromsøværinger belage seg på at den undersjøiske tunnelen vil være stengt oftere enn hva som var tilfelle før den store renoveringen.

– Vi har innført adskillig hyppigere frekvens på renhold. Behovet for renhold vil variere med vær og temperatur, men det vil bli noen dager i måneden med nattestengt Tromsøysundtunnel, sier Knut Øvervoll, prosjektleder i Statens vegvesen. Dette kommer i tillegg til uforutsette vedlikeholdsoppdrag.

Sensitive for støv

Oppgraderingen av tunnelen har gitt mer elektronikk i løpene. Elektronikk og veistøv fungerer dårlig sammen.

– To faktorer gir behov for å rengjøre hallen enten med kostemaskin eller ved å spyle den ned; veistøv og generelt vedlikehold. Tunnelen har masse elektronisk utstyr som vifter, måleutstyr og styringssystemer. Derfor har vi økt frekvensen på rengjøringen sammenlignet med før tunnelen ble renovert. Dersom vi ikke rengjør oftere sliter det veldig på utstyret i tunnelen, sier Øvervoll.

Behovet for rengjøring avhenger også av været.

– Ved lave temperaturer, slik vi har hatt en del av i vinter, er det utfordrende å bruke kostebilen. Den bruker vann til å fukte veibanen med når det kostes. Er det kaldt, fryser vannet, sier Øvervoll.

Lover bedring

Tunneler må stenges for at det skal være tillatt med vedlikehold. Stengingen skjer om natten, men det er flere årsaker enn rengjøring som har gitt bilister en nedlagt bom foran tunnelinnslagene om kveld og natt.

– Siden gjenåpningen av Tromsøysundtunnelen har det vært nødvendig å justere utstyret i tunnelen. I det siste har det vært en høyere frekvens av stengning fordi vi har drevet på med slikt arbeid, sier Eirin-Anne Blix, prosjektleder på veiavdeling Troms.

Hun har imidlertid gode nyheter til dem som bruker tunnelen ofte på kveld og natt.

– Arbeidet med å justere utstyr går mot slutten. Vi er så å si ferdig med alt etterarbeidet fra gjenåpningen av tunnelen nå. Etter påske skal vi gjøre noe kvalitetssikring, men tunnelen er ferdig. Til sommeren skal det gjøres noen tiltak utenfor tunnelen, sier Blix.