Her får du låne gratis utstyr til påsketurene

Det er travle dager for tiden hos Turbo, som tilbyr gratis utlån av tur- og fritidsutstyr.

LÅNER BORT: Shaheen Khan jobber som frivillig hos Turbo og står her ved siden av daglig leder Steinar Dahl. Turbo låner bort tur- og friluftsutstyr til de som måtte trenge det. Begge foto: Konstantina Westberg 

nyheter

Turbo er et samarbeid mellom Tromsø kommune og Røde Kors og ble opprettet for å tilby fritidsutstyr til de som måtte ha behov for det. Vanlig lånetid er på en uke, men barn kan få låne utstyr hele sesongen.

– Vi ønsker å tilby utstyr til de som av kulturelle, tradisjonsmessige eller økonomiske årsaker muligens ellers ikke hadde deltatt i friluftsaktiviteter. Turbo ønsker å motvirke at unge faller utenfor de tradisjonelle aktivitetene, opplyser daglig leder for Turbo, Steinar Dahl.

Turbo holder åpent mandag til onsdag i påskeuken.

Hektisk i påsken

Rundt påsketider er det spesielt stor etterspørsel etter utstyr og i år har Turbo vært nødt til å kjøpe inn flere barneski.

– Nå er det hektisk. Vi får henvendelser både på telefon, e-post og Facebook. Vi har generelt hatt høy etterspørsel de to siste månedene, noe som har gjort oss nervøse for om vi har nok utstyr – spesielt til de minste. Vi kjøpte derfor inn 25 nye par barneski, sier Dahl.

Utlånsstedet deler for det meste ut ski, men denne vinteren har det vært stor etterspørsel for annet utstyr også.

– De fleste låner ski, og for det meste turlangrennski. I år har det derimot også gått utrolig mange skøyter, siden det har vært så veldig gode skøyteforhold denne vinteren, forteller Dahl.

Barn prioriteres

Målgruppen til Turbo er folk som bor i Tromsø. Turister og andre tilreisende henvises til andre som driver utleie.

UTSTYR: Turbo tilbyr et bredt utvalg av utstyr. De kjøpte nylig inn mer for å dekke årets etterspørsel. 

– Vi låner ikke bort til turister. Det hadde vært urimelig for kommunen å dele ut gratis utstyr til alle, når det er folk i Tromsø som lever av å leie ut utstyr. Vi gjør derimot et unntak for tilreisende barn, da det er lite utvalg av barneutstyr til leie i Tromsø, opplyser han.

Turbo ønsker i særlig grad å låne ut mest mulig til barn og unge, en målgruppe som ofte må delta i friluftsaktiviteter i forbindelse med skoletiden.

– Vi låner ut til mange barn. I fjor lånte vi ut til 1.200 barn, noe som var en økning på 100 prosent fra året før, forteller Dahl.