UP-sjefen om påsketrafikken: – Skal kontrollere også i «grisgrendte strøk»

Det skal ikke være «fritt fram» å kjøre som man vil i distriktene, sier sjefen for Utrykningspolitiet.

PÅSKETRAFIKKEN: UP-sjef Geir H. Marthinsen er klar til å kontrollere bilister både på hovedveinettet og i distriktene denne påsken. Foto: Kent-Einar Myreng 

nyheter

Utrykningspolitiet har lagt bak seg den første helga med påskekontroller på veiene i nord. Distriktsleder i UP-distrikt nord, Geir H. Marthinsen, forteller at hans menn og kvinner registrerte rundt 200 fartsovertredelser i palmehelga.

– Dette er å betrakte som «business as usual», da utfarten i påsken er litt større enn normalt, forklarer UP-sjefen.

Mobiltelefonen et trafikkproblem

Fire bilister mistet lappen for råkjøring, og tre rusførere ble tatt i UP-distrikt nord denne helga. Fart og rus har fortsatt høyeste prioritet, men Marthinsen ser en annen negativ trend blant bilistene i nord.

– Ser man på ulykkesstatistikken, er fart og rus overrepresentert som årsak, men at folk er uoppmerksomme begynner også å bli et stort problem i trafikken. Når det plinger i telefonen, er det dessverre mange som lar seg forstyrre bak rattet – det er ikke bra, sier han.

Håper dårlig vær gir lavere fart

UP-sjefen peker på vær og kjøreforhold som en større utfordring denne påsken, sammenlignet med i fjor.

– Påsken er tidligere på året i år, og i fjor var veiene stort sett bare. At føret og sikten er litt dårligere, kan allikevel slå positivt ut, i form av at sjåførene setter ned farten, mener Marthinsen.

Frekvensen på trafikkontroller blir som normalt fra UP-denne påsken, avslører UP-sjefen.

– Vi vil bruke det meste av tiden på å kontrollere hovedveinettet, men tar også avstikkere til «grisgrendte strøk». Det skal ikke være «fritt fram» å kjøre som man vil i distriktene, men samtidig må UP prioritere som følge av ressursene vi har, og det er viktigst å synes og kontrollere på veiene med mest trafikk.

Bes å kjøre etter forholdene

Marthinsen påpeker at bilistene i nord generelt sett er flinke, og at det er et fåtall som står for alvorlige overtramp.

– Allikevel stopper vi en del som kjører 15, 20 og 25 kilometer i timen over fartsgrensa. Dette fartsnivået ønsker vi å få ned, sier han, og kommer med en oppfordring til alle som skal ut på påskeveiene i nord:

– Det er små marginer i trafikken, så det er viktig å være forsiktig og årvåken bak rattet, i tillegg til å kjøre etter forholdene og fartsgrensa.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø