Her er forklaringen på hvorfor du har fri denne uka:

Dette handler påsken «egentlig» om

For mange er påsken forbundet med skiturer i fjellet, påskekrim og appelsiner. Men bakgrunnen for fridagene denne uka stammer fra en snøfri del av verden.

TROMSØ-PÅSKE: Påsken er for mange forbundet med hyggelige, folkelige tradisjoner, som for eksempel skiturer i og rundt Tromsø. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

– Som de fleste vet feirer vi påske her i Norge for å markere Jesu død, hans korsfestelse og det som skjedde i etterkant, sier Roald E. Kristiansen, førsteamanuensis ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.

Jødisk tradisjon

NYE TRADISJONER: Etter at den kristne påsketradisjonen vokste fram, har vi fått folkelige tradisjoner som påskehare, påskeegg, påskekylling og påskekrim. – Mord og forbrytelser kan kobles til den kristne tanken om en som ble korsfestet og drept, sier Roald E. Kristiansen. Foto: Torje Jenssen UiT 

Påsken oppsto imidlertid ikke med Jesus og kristendommen. Jødene feiret nemlig påske, «pesach», lenge før den tid:

– Jødene feirer fortsatt pesach som er en høytid til minne om at det jødiske folk dro ut av Egypt, og videre til det lovede land som ifølge den jødiske tradisjonen var lovet Abraham, forklarer Kristiansen.

Moses gikk til de egyptiske lederne for å få satt folket fri, men faraoen sa nei. Ifølge Bibelen straffet Gud Egypt med ti landeplager, blant annet ved å forvandle vannet i Nilen til blod, frosker, gresshoppesvermer, samt den førstefødtes død.

– Jødene malte blod på dørkarmene sine for at engelen som gikk rundt for å ta livet av den førstefødte skulle vite at her bodde det jødiske barn, og at engelen derfor skulle passere forbi og gå til neste dør.

– Kontroversielt

Jesus red inn i Jerusalem på palmesøndag for å feire påske. I forkant hadde Jesus gått rundt i Galilea og forkynt budskapet om at Guds rike var kommet nært.

– Det var kontroversielle uttalelser som kom i konflikt med de jødiske religiøse lederne. Jesus arrangerte det siste måltidet sammen med disiplene sine skjærtorsdag. Dette var en jødisk tradisjon, men Jesus innstifter her også nattverden, sier Kristiansen.

Jødene oppfattet Jesus som en politisk leder, og de tolket utsagnet om at Guds rike var nært, som et varsel om en politisk revolusjon.

– Derfor går jødene til den romerske ledelsen og angir Jesus. Resultatet er at Jesus blir dømt til døden som oppvigler, og korsfestet.

Påskelam

Jesus dør langfredag og først da han sto opp fra de døde første påskedag, forsto folk at Jesus varsel om at Guds rike var nært ikke var et politisk, men et religiøst budskap. Kristendommen blir så oppfattet som noe annet enn jødedommen.

– De kristne tar med seg høytiden fra jødedommen, men endrer på den. Det jødiske påskemåltidet er et ritual som minner om det som hendte i Egypt, mens i den kristne tradisjonen slaktes påskelammet som et symbol på Kristus, forklarer Kristiansen.

– Ja takk, begge deler

Sogneprest i Tromsø domkirke, Kjell Yngve Riise, synes det er positivt at vi har ulike påsketradisjoner i Norge og at man kan få mye forskjellig ut av påskeferien.

– For kristne handler påsken først og fremst om Jesu død og oppstandelse, men det betyr ikke at vi ikke kan nyte resten av påsketradisjonene, påpeker Riise.

– Det er flott å gå på fjellet og det er flott å få med seg gudstjenester. Ja takk, begge deler sier jeg, legger han til.

Noen av de mest populære tradisjonene har også religiøs bakgrunn.

– Påskelammet er en jødisk tradisjon som de kristne tok videre og påskeegget er også et uttrykk for oppstandelsen. Når et egg klekkes, skapes jo nytt liv, forteller Riise.

KRISTEN PÅSKE: Sogneprest i Tromsø domkirke, Kjell Yngve Riise. Foto: Konstantina Westberg 

Enighet om tradisjonene

Skal man dømme etter tilfeldige tromsøværinger iTromsø har snakket med, er likevel ikke religion det viktigste når det kommer til påsketradisjoner.

– Påske for meg betyr ferie, sol og skigåing med familien. Religion er ikke en viktig del av min påskefeiring, sier Sigve Leistad.

Blant barna er det nok påskeegg og skitur som er det store, viste det seg etter en liten spørrerunde i sentrum.

Terje Håkstad og sønnen var raske til å svare på hva påsken handler om.

– Påskeegg!

– Ja, påskeegg er nok en trivelig påsketradisjon og skiturer blir det mange av i påsken, forsikrer Håkstad.

Kilde: Store norske leksikon